ΝΕΑ/ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΠΕΠΕΚΟ

Νέος Εσωτερικός Κανονισμός

30 Μαΐου 2003

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο - Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες

Στις 20/5/2003, και μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις υπογράφτηκε μεταξύ Σωματείου-Εταιρείας, το πρακτικό συμφωνίας για τον αναθεωρημένο Εσωτερικό Κανονισμό Εργασίας, και χθες (29/5) πήρε την τελική έγκριση από το Δ.Σ. της ΕΚΟ-ΕΛΔΑ.

Ο νέος Ε.Κ. ικανοποιεί σε μεγάλο βαθμό δίκαια αιτήματα μας.

Πιστεύαμε και πιστεύουμε πως ο Ε.Κ. είναι το ισχυρό εργαλείο για να διατηρήσουμε τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα και τις κατακτήσεις μας.

Η επίθεση που δέχονται τελευταία οι εργαζόμενοι όλης της χώρας ανακόπτεται μόνο από τον αγώνα μας για βελτίωση των εργασιακών σχέσεων.

Θα αναφέρουμε μόνο τις βασικές αλλαγές, διότι οι νέες ρυθμίσεις είναι πάρα πολλές.

Ο ΝΕΟΣ Ε.Κ. ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ. ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΜΑΣ ΓΙΑ INTERNET ΣΕ ΟΛΟΥΣ

ΩΡΑΡΙΟ

Συμφωνήθηκε μείωση 15 λεπτών ανά εβδομάδα, από 1/7/2003. Ήτοι :
* Εργαζόμενοι με ωράριο 38:45 ώρες εβδομαδιαίως, θα έχουν νέο ωράριο 38:30
* Εργαζόμενοι με ωράριο 40:00 ώρες εβδομαδιαίως, θα λαμβάνουν 4 επιπλέον ρεπό ετησίως (αντί των 3 που ισχύουν).

ΑΔΕΙΕΣ

Ετήσια Άδεια
Η ετήσια άδεια, πρέπει να λαμβάνεται ολόκληρη μέχρι το τέλος του έτους, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία. Στην περίπτωση που οι μέρες αδείας δεν εξαντληθούν μέχρι τέλους έτους από υπαιτιότητα του εργαζόμενου, αυτές υποχρεωτικά λαμβάνονται μέχρι την 31η Μαΐου του επόμενου έτους. Κανένα υπόλοιπο αδείας δεν μεταφέρεται μετά την ημερομηνία αυτή.

Άδεια τοκετού
Χορηγείται για συνολική περίοδο 17 εβδομάδων και καταβάλλονται πλήρεις αποδοχές για το διάστημα της άδειας τοκετού. Πιθανές επιδοτήσεις ή αποζημιώσεις λόγω τοκετού, δεν αφαιρούνται (Σήμερα καταβάλλονται πλήρεις αποδοχές για 16 εβδομάδες

Γονική
Για τους γονείς με παιδιά στο Νηπιαγωγείο, χορηγείτε άδεια μέχρι 15 εργάσιμες ώρες.

Άδεια Αιμοδοσίας
Οι αιμοδότες εργαζόμενοι που συμμετέχουν σε Εθελοντική Αιμοδοσία για την Τράπεζα Αίματος της Εταιρίας, δικαιούνται μία επιπλέον ημέρα άδεια, εντός μηνός από την ημερομηνία συμμετοχής τους στην αιμοδοσία.

Άδεια εξετάσεων
Χορηγείται ειδική άδεια με αποδοχές σε μαθητές- σπουδαστές- φοιτητές ηλικίας έως 40 ετών, 2 μέρες για κάθε ημέρα εξετάσεων και μέχρι 14 ημέρες το χρόνο (σήμερα ισχύει ως 27 ετών).
Για τους ως άνω εργαζόμενους χορηγείται επίσης αντίστοιχη άδεια άνευ αποδοχών για τις πλέον των 14 ημερών και μέχρι 30 το χρόνο. Για εργαζόμενους άνω των 40 ετών, ισχύει η προβλεπόμενη από την ΕΓΣΕΕ αντίστοιχη άδεια εξετάσεων, για 30 ημέρες το χρόνο, άνευ αποδοχών.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΕΙ-ΤΕΙ

Στα παιδιά των υπαλλήλων της Εταιρίας που εισάγονται για πρώτη φορά σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ, πλην όσων λάβουν υποτροφία «Σ. Δεληγιάννη», χορηγείται χρηματικό βραβείο, ίσο με
14 ημερομίσθια ΕΓΣΣΕ για Α.Ε.Ι.
10 ημερομίσθια ΕΓΣΣΕ για Τ.Ε.Ι.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε περίπτωση θανάτου εργαζόμενου (με σύμβαση αορίστου χρόνου), καταβάλλεται ετήσιο ποσό ύψους 45 ημ/σθιων ΕΓΣΣΕ για κάθε ανήλικο τέκνο του, απ΄ ευθείας σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα κάθε ανήλικου τέκνου και μέχρι την ενηλικίωσή του.

Σε περίπτωση θανάτου του ίδιου του εργαζόμενου εν ενεργώ υπηρεσία, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφασίζει την πρόσληψη μέλους της οικογένειας του θανόντος, με την προϋπόθεση ότι ο προσλαμβανόμενος είναι ενήλικας και ικανός να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Εταιρία.

ΕΞΟΔΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ή ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Με εκκίνηση το σχολικό έτος 2003-2004, η παροχή του Βρεφονηπιακού ή Νηπιαγωγείου αναπροσαρμόζεται σε 90 ημερομίσθια ΕΓΣΣΕ. Η φύλαξη στο σπίτι παραμένει στα 80 ημερομίσθια ΕΓΣΣΕ.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΚΝΩΝ

Στους εργαζόμενους (με σύμβαση αορίστου χρόνου) με παιδιά που φοιτούν στις παρακάτω βαθμίδες εκπαίδευσης, χορηγείται παροχή για κάθε παιδί ανά σχολικό έτος, ως εξής :
Για παιδιά του Δημοτικού 3 ημερομίσθια ΕΓΣΣΕ, Γυμνασίου 6 ημερομίσθια ΕΓΣΣΕ, Λυκείου 8 ημερομίσθια ΕΓΣΣΕ. Για παιδιά που φοιτούν στα κρατικά ΑΕΙ-ΤΕΙ της χώρας και σε αντίστοιχες ισότιμες σχολές του εξωτερικού, η ετήσια σχολική παροχή ανέρχεται σε 14 ημερομίσθια ΕΓΣΣΕ αν η σχολή βρίσκεται στο νομό που κατοικεί ο εργαζόμενος γονέας και σε 28 ημερομίσθια αν η σχολή βρίσκεται σε άλλο νομό ή σε άλλη χώρα.
Τα παραπάνω καταβάλλονται στη μισθοδοσία μηνός Νοεμβρίου εκάστου έτους.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Η εκπαίδευση /επιμόρφωση γίνεται κατά κανόνα σε εργάσιμες μέρες. Για τυχόν εξαιρέσεις θα ενημερώνεται το Σωματείο.

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η Εταιρία παρέχει οικονομική ενίσχυση για την πραγματοποίηση εκδρομών (εσωτερικού ή εξωτερικού) που προγραμματίζονται και οργανώνονται από το Σωματείο ή Τμήματα /Διευθύνσεις (με συμμετοχή 30 τουλάχιστον ατόμων), με προηγούμενη ενημέρωση της Διεύθυνσης Προσωπικού, στις οποίες μπορεί να συμμετέχουν οι σύζυγοι και τα παιδιά των εργαζομένων και που περιορίζονται σε 4 μη εργάσιμες ημέρες το χρόνο κατά μέγιστο.
Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 2 ημερομίσθια ΕΓΣΕΕ ανά άτομο ανά ημέρα.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπάλληλοι που έχουν συνταξιοδοτηθεί στο παρελθόν ή θα αποχωρήσουν στο μέλλον λόγω συνταξιοδότησης από την Εταιρία ή από Εταιρία του Ομίλου, δεν θα προσλαμβάνονται εκ νέου στην Εταιρία ούτε θα απασχολούνται με άλλη σχέση εργασίας.

ΑΡΓΙΕΣ

Ημέρες αργιών των εργαζομένων είναι εκείνες που ορίζονται από το Νόμο και τις Συμβάσεις που δεσμεύουν την Εταιρία. Στην περίπτωση που μία Επίσημη (όχι τοπική) αργία συμπέσει με Σάββατο μεταφέρεται σε άλλη ημέρα, συμπεριλαμβανομένης και της κινητής αργίας που έχει καθιερωθεί αντί της Πέτρου και Παύλου.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
α. Στους εργαζόμενους, που κατά την αποχώρησή τους έχουν συμπληρώσει 20 έτη υπηρεσίας στην Εταιρεία και έως 27, και πρόκειται να αποχωρήσουν από την Εταιρεία λόγω Κανονικής Συνταξιοδότησης από τον Κύριο Ασφαλιστικό Φορέα τους, καταβάλλεται ένας και μισός (1,5) συνολικός μικτός μηνιαίος μισθός αποζημίωσης ως «έκτακτη καταβολή» στην ατομική τους μερίδα που υπάρχει στην ασφαλιστική εταιρία ΦΟΙΝΙΞ METROLIFE ΕΜΠΟΡΙΚΗ
β. Στους εργαζόμενους που κατά την αποχώρησή τους έχουν συμπληρώσει 28 ή επιπλέον έτη υπηρεσίας στην Εταιρεία, και πρόκειται να αποχωρήσουν από την Εταιρεία λόγω Κανονικής Συνταξιοδότησης από τον Κύριο Ασφαλιστικό Φορέα τους, καταβάλλονται δύο
(2) συνολικοί μικτοί μηνιαίοι μισθοί αποζημίωσης ως «έκτακτη καταβολή» στην ατομική τους μερίδα που υπάρχει στην ασφαλιστική εταιρεία ΦΟΙΝΙΞ METROLIFE ΕΜΠΟΡΙΚΗ

2. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ

α. ΘΑΝΑΤΟΣ
Σε περίπτωση θανάτου από οποιαδήποτε αιτία καταβάλλεται στους δικαιούχους που έχει ορίσει ο ασφαλισμένος ποσό ίσο με 30 μηνιαίους μισθούς, με ανώτατο ποσό κάλυψης κατ΄ άτομο 100.000€.
(Σήμερα ισχύουν 15 μηνιαίοι μισθοί)

β. ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
Σε περίπτωση μόνιμης ολικής και συνεχούς ανικανότητας ασφαλισμένου η Ασφαλιστική Εταιρία θα καταβάλει σαν αποζημίωση στον ανίκανο να εργαστεί ποσό ίσο με 20 μηνιαίους μισθούς με ανώτατο ποσό κάλυψης κατ΄ άτομο 80.000€, σε 3 ίσες ετήσιες καταβολές.
(Σήμερα ισχύουν 15 Μηνιαίοι μισθοί).
· ανικανότητας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Συμβόλαιο μεταξύ Εταιρίας και Ασφαλιστικής Εταιρίας σαν συμπληρωματική αποζημίωση, δηλαδή αθροιστικά με την αποζημίωση Μόνιμης Μερικής Ανικανότητας από Ατύχημα.
· Το ανώτατο όριο Συνολικής Ευθύνης που αναλαμβάνει η Ασφαλιστική Εταιρία για καταβολή αποζημιώσεων εξαιτίας Εργατικού Ατυχήματος σε Ομάδα Εργαζομένων αναπροσαρμόζεται σε 1.500.000€ (σήμερα ισχύει 586.000€).

3. ΕΥΡΕΙΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Αναπροσαρμόζεται το ανωτάτου ορίου αποζημίωσης για κάθε ένα ασφαλισμένο άτομο σε 8.800€ ανά έτος.

Καλυπτόμενα Αναγνωρισμένα Έξοδα για:
1. Δωμάτιο και τροφή σε αναγνωρισμένο Νοσοκομείο ή Κλινική μέχρι του ποσού των 60€ ανά ημέρα (σήμερα ισχύει 37€).
2. Επίδομα φυσιολογικού τοκετού ίσο με 1.000,00€ για κάθε μητρότητα, πλην αποβολής (σήμερα ισχύει 88€).

Συνάδελφοι
Πρέπει όλοι μαζί να συμβάλουμε ουσιαστικά στην εφαρμογή του Εσωτερικού μας Κανονισμού.

Να αξιοποιήσουμε τις διατάξεις, ώστε ο Ε.Κ. να γίνει στην πράξη εργαλείο βελτίωσης των εργασιακών μας σχέσεων.


Ο ΝΕΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΟΛΩΝ ΜΑΣ

Οι καιροί είναι δύσκολοι.

Συναδελφικά, για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  

Θωμάς Δούρος   

  O Γεν. Γραμματέας

  Νίκος Σκλαβούνος

Ανακοίνωση - Δελτίο τύπου

2 Ιουνίου 2003

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Μια μέρα μετά τη θλιβερή επέτειο από την Άλωση της Πόλης 29.5.2003 ανακοινώθηκε αιφνιδιαστικά η «εν κρυπτώ και παραβύστω» συμφωνία μεταξύ EΛΠE και ομίλου Λάτση για σταδιακή απορρόφηση της «Πετρόλα» από την κρατική Εταιρεία.

Στην ουσία όμως ο εφιάλτης της κυβερνητικής πολιτικής άνοιξε την Κερκόπορτα όχι μόνο για την άλωση της Εθνικής Περιουσίας, αλλά και για τον σφαγιασμό του μέλλοντός μας!

Δεν θα κουραστούμε να επαναλαμβάνουμε σε όλους τους τόνους ότι η ΔΙΑΠΛΟΚΗ προηγείται των ιδιωτικοποιήσεων και όχι το αντίθετο.

ΣΩΣΕ ΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΕ ΣΩΣΩ

Σπεύδει η κυβέρνηση του σοσιαλιστικού σουρεαλισμού να ικανοποιήσει το απαίτημα του Oμίλου Λάτση για συγχώνευση-απορρόφηση με την οποία ο Λάτσης θα γίνει ο «νούμερο ένα», αφού τα κρατικά EΛΠE εξασφαλίζουν στην ΠΕΤΡΟΛΑ:

 • τη δυνατότητα συμμετοχής της στην έρευνα και στην εξόρυξη, και ένα δίκτυο 1550 πρατηρίων.

  Σημεία που επιμελώς αποσιώπησαν οι συναρμόδιοι Υπηρέτες (Υπουργοί, υπό το έργον δηλαδή) του (δημόσιου) συμφέροντος, αλλά «διέλαθε» και της προσοχής των δημόσιο-γραφικών επιτελείων.
 • Έτσι η ΠΕΤΡΟΛΑ από πνέουσα τα λοίσθια επιχείρηση καθίσταται μια καθετοποιημένη μονάδα και ο Λάτσης ο μοναδικός κυρίαρχος στο λευκό χρήμα του μαύρου χρυσού.

Η Κυβέρνηση «σώζει» ουσιαστικά τον όμιλο Λάτση (16% πήρε η μετοχή της «ΠΕΤΡΟΛΑ» έναντι 4% των ΕΛ.ΠΕ) από μια ζημιογόνα δραστηριότητα, χωρίς να προσθέτει επιπλέον αξία στα ΕΛ-ΠΕ. Μόνος στόχος της όλης υπόθεσης, που θέτει σε κίνδυνο το μέλλον των ΕΛ-ΠΕ, είναι να για να βουλώσει τρύπες που η ίδια έχει ανοίξει.

anankoinosi-2-6-03
Τα κόμματα και οι πρωτοκλασάτοι υπάλληλοί τους για να τα βγάλουν πέρα με τα πολυπληθή τους επιτελεία και τις υπέρογκες διαφημιστικές τους καμπάνιες συμμαχούν ακόμη και με το διάβολο.
Όχι βέβαια για την οικονομία, αλλά για τα αντισταθμιστικά οφέλη από την εύνοια των ισχυρών του χρήματος.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι τόσο στην Εθνική όσο και στη Eurobank, που κρατάνε πακέτα μετοχών, άρχουν προσωπικοί φίλοι μεγαλοστελεχών της κυβέρνησης.

Κι έτσι θέτουν «εν ενεργεία» το μεγάλο ΚΟΛΠΟ

 • Οι συναρμόδιοι υπουργοί προσπαθώντας να θολώσουν τα νερά εμφανίζονται να πουλάνε 16,65% των ΕΛΠΕ και να παίρνει το Δημόσιο 326 εκ. € ενώ ταυτόχρονα με την απορρόφηση (συγχώνευση) της Πετρόλα από το παράθυρο (με συμβολικό τίμημα), προσφέρουν στον Oμιλος Λάτση 8,75% ακόμα (σύνολο 25,35%).
 • Ο Λάτσης αφαίμαξε από τον ελληνικό λαό 150 Δισεκ. Δρχ. μέσω του ΧΑΑ.
 • Στην κοινοπραξία με τη ΛΟΥΚΟΪΛ θα έβαζε το 1/3 ή 50 Δισεκ. Και ποσοστό 7,7%
 • Τώρα μόνο με τα διπλά περίπου (111) και με την ανταλλαγή μετοχών ανεβάζει ποσοστά του στο 25,65.
 • Έτσι το συνολικό ποσοστό είναι μεγαλύτερο απ’ όσο στο διαγωνισμό που κηρύχθηκε άγονος τον προηγούμενο Φεβρουάριο και ήταν 23,17%.
 • Και αποκτά πάνω από το 1/4 του κολοσσού που με θυσίες έχτισαν οι εργαζόμενοι. Ούτε στο όνειρό του!
 • Κάνει μάλιστα στα πλαίσια του «κόλπου» και τον στενοχωρημένο ο Λάτσης μιλώντας για λεόντειο, υπέρ του Δημοσίου, σύμβαση!!! Του τα πήρε όλα του φτωχού!
 • Σωστά. Από 150 που θα «έπαιρνε» τότε η Κυβέρνηση τώρα θα πάρει 111!
 • Το μεγάλο «πήδημα» της Οικονομίας μας.
 • Εκτός κι αν η κυβέρνηση σκοπεύει να μοιράσει το διάφορο των 39 Δισεκ. σε μισθούς και συντάξεις!

Δηλαδή και χατζηαβάτηδες του κεφαλαίου και καραγκιόζηδες της λογιστικής.

ΥΠΕΡΑΚΤΙΑ (OFF SHORE) ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ και ΕΠΙΤΟΠΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ

Το δημόσιο άμεσα ή έμμεσα διαθέτει στα EΛΠE το 50% συν μια μετοχή. Όμως πώς θα διασφαλίσει το management αφού οι μετοχές αυτές δεν του ανήκουν όλες!

 • Aπό τη σύμβαση του ελληνικού Δημοσίου με τον Oμιλο Λάτση (που θα εγκριθεί τυπικά από τα Δ.Σ. των εταιρειών), προκύπτει ότι «ο Oμιλος Λάτση έχει διασφαλίσει τη δυνατότητα να ελέγξει τη σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου αλλά και τη διοίκηση της εταιρείας στο προσεχές μέλλον, (ίσως και πριν την πενταετία που προβλέπεται) παρότι τυπικά αυτή τη στιγμή αγοράζει μόλις το 16,5% της κρατικής εταιρείας».
 • Και δεν χρειάζεται καν να διαβάσει κανείς τα χθεσινά δημοσιεύματα για να καταλάβει την «κάτω από το τραπέζι συμφωνία» με την οποία ο Λάτσης θα είναι προτιμητέος αγοραστής σε νέα πακέτα μετοχών, το δημόσιο θα χάσει το management, κι εμείς τ’ αβγά και τα καλάθια, αφού δεν ξέρουμε τι χαρτιά κρατάει ακόμα ο Λάτσης στις Υπεράκτιες επιχειρήσεις του από τη διασπορά των μετοχών και με ποια κριτήρια θα καθορίζονται τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου.
 • Η Υπεράκτια Paneuropean Oil & Industrial Holdings S.A., εταιρεία με έδρα τη Ζυρίχη(!!!), ελέγχει το πλειοψηφικό πακέτο του 71,9% της Petrola, και μένει αδιευκρίνιστη η τύχη του 9,6% των μετοχών των ΕΛ.ΠΕ. που κατέχει η Hellenic Finance και είναι ενεχυριασμένες στην Deutsche και την συμφερόντων Λάτση Eurobank.


ΣΥΝ-ΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ και ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ.

 • Χτες οι δύο υπουργοί είχαν καλέσει το σωματείο εργαζομένων των ΕΛΠΕ προκειμένου να συζητήσουν τις εξελίξεις γύρω από το θέμα αναζήτησης συνεταίρου. Όταν φτάσανε όμως οι εργαζόμενοι στο υπουργείο Ανάπτυξης, μόλις είχε ανακοινωθεί το ξεπούλημα!
 • Bασικό ρόλο στο τελευταίο στάδιο της συμφωνίας διαδραμάτισε και ο κ. Tσοχατζόπουλος, ενώ σημαντική ήταν η συμβολή του γενικού γραμματέα Eνέργειας κ. Γ. Aγραφιώτη, […] και του διευθύνοντος συμβούλου των EΛΠE κ. Καραχάλιου με τη συνδρομή του προέδρου κ. Γ. Mωραΐτη. Σύμβουλοι ήταν ο κ. Aπ. Tαμβακάκης της Eθνικής… (και λοιποί).
 • Ο κ. Mωραΐτης ο οποίος δεν έκανε τον κόπο να ενημερώσει το Δ.Σ. της Εταιρείας και τους εκπροσώπου των εργαζομένων και στις 23/5 δήλωνε άγνοια. Τώρα «…μαζί με τον κ. Kαραχάλιο και τον κ. Αγραφιώτη, -κατά τα γραφόμενα φιλοδημοσιοράφων, έμμισθων και έμπιστων των προεδροσυμβούλων των ΕΛΠΕ- θα παίξει το ρόλο πυροσβέστη στις αντιδράσεις των εργαζομένων»!!!
 • Η κυβέρνηση ξεπουλώντας τα ΕΛΠΕ αφήνει τον πολίτη στο έλεος των λάτσηδων, αφού αφαιρεί από το δημόσιο τη δυνατότητα παρέμβασης στις τιμές των καυσίμων.
 • Η ΝΔ, βαποράκι ουσιαστικά στις προτροπές του άλλου Ομίλου, του Β. Βαρδινογιάννη, αναμασά όσα ο ίδιος έχει πει νωρίτερα, καλώντας τη ΝΔ να πάρει θέση, και η οποία με τη σειρά της θα κατηγορήσει την κυβέρνηση για ατολμία επειδή δεν προτιμήθηκε ο δικός μας…

Αλλά μη σας νοιάζει. Το έργο το έχουμε ξαναδεί: Ο ιδιώτης ξεζουμίζει την επιχείρηση, το δημόσιο την παίρνει και της ξαναδίνει ζωή, μετά την προσφέρει στον ιδιώτη τον καημένο, και… ΠΑΛΙ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΚΑΙΡΟΥΣ ΠΑΛΙ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΘΑ ’ΝΑΙ!

Κι εμείς οι ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, που για το μέλλον μας κανείς δε δίνει δεκάρα τσακιστή, παρακολουθούμε τα δρώμενα και τους περιούσιους του κεφαλαίου να συναλλάσσονται να τρίβουν τα χέρια τους και να ΜΑΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΨΙΛΟ ΓΑΖΙ.

Κι ας αναρωτηθούμε πόσο άξιοι είμαστε να υπερασπιστούμε όχι την εθνική περιουσία, που είναι κάτι πολύ αφηρημένο, αλλά την εργασία μας και το μέλλον των παιδιών μας.

Σε κοινές συσκέψεις του κλάδου και σε Γενικές Συγκεντρώσεις-Συνελεύσεις θα αποφασίσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα δούμε πόσες φωτιές μπορούμε να ανάψουμε για να βρουν και οι πυροσβέστες της συν-αλλαγής το ρόλο που τους αξίζει.

Συναδελφικά, για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  

Θωμάς Δούρος  

  O Γεν. Γραμματέας

 Νίκος Σκλαβούνος

Δελτίο τύπου - Ανοιχτή επιστολή (ΜΑΤ στον Πύργο)

4 Ιουνίου 2003

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η – Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ
Α Ν Ο Ι Χ Τ Η Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η
Προς κάθε αρμόδιο, συναρμόδιο και αναρμόδιο.


Είδες να μαδούνε την κότα
και ο αέρας να συνεπαίρνει τα πούπουλα;
Έτσι πάει το έθνος.
Διονύσιος Σολωμός

«Η πόρτα μου είναι ανοιχτή για όλους», μας έχει πει ο κ. Σταύρος Παπαδόπουλος, στρατηγός ε.α. και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΚΟ-ΕΛΔΑ ΑΒΕΕ.

Χθες όμως (3/6) όχι μόνο η πόρτα του ίδιου ήταν κλειστή, αλλά και η είσοδος του Πύργου Αθηνών (όπου στεγάζονται τα γραφεία της ΕΚΟ-ΕΛΔΑ) ήταν αποκλεισμένη από αστυνομικούς και δυνάμεις των ΜΑΤ!

Ο κ. Παπαδόπουλος και ο Πρόεδρος των ΕΛ.ΠΕ κ. Μωραΐτης φέρουν ακέραια την ευθύνη ­–ακόμη και αν έδρασαν κατ’ εντολήν των πολιτικών τους προϊσταμένων– για το θέαμα που αντίκριζαν όσοι έμπαιναν στον Πύργο, αλλά και για τον προπηλακισμό των εργαζομένων που θέλησαν να πάνε στα γραφεία τους.

Ποτέ άλλοτε, στα 40 χρόνια λειτουργίας αυτής της Εταιρείας, δεν απαξιωθήκαμε ως εργαζόμενοι πολίτες, ούτε αντιμετωπιστήκαμε στις κινητοποιήσεις μας ως τρομοκράτες. Εκτός κι αν είμαστε, επειδή διεκδικούμε το αυτονόητο.

Η Διοίκηση των ΕΛ.ΠΕ, στην βιασύνη της να επικυρώσει την επονείδιστη συμφωνία που παραδίδει τον Όμιλο έναντι εξευτελιστικού τιμήματος, –όσο τα κέρδη ενός τριμήνου της επιχείρησης!– μετέφερε τη συνεδρίασή της από τα γραφεία της Αμαλίας στα γραφεία της ΕΚΟ-ΕΛΔΑ και εφάρμοσε την τακτική του «προληπτικού χτυπήματος». Ο φόβος φυλάει τα έρημα. Και φέρνει τα ΜΑΤ.

Βεβαίως, τα μέλη του Δ.Σ. του Ομίλου υπερηφανεύονται για την συμφωνία που πέτυχε η Κυβέρνηση. Αυτή τα διόρισε, κι αυτά της το χρωστάνε!

Όμως, πώς γίνεται, κύριοι της Διοίκησης, άνθρωποι κατά τ’ άλλα ευφυείς, να μη βλέπετε αυτό που ο κοινός νους αντιλαμβάνεται με την πρώτη ματιά; Ότι δηλαδή η συμφωνία που νομιμοποιείτε δεν είναι συμφωνία, αλλά συμφορά. Κι επιμένετε πως πρόκειται για μια συμφέρουσα συμφωνία.

Αλλά, όταν η συμφορά συμφέρει –λέει ο Ελύτης– λογάριαζέ την για πόρνη.

Και μη σπεύσετε να πείτε, κύριοι, ότι η λέξη συμφορά είναι υπερβολική.

Όταν οι εργαζόμενοι και τα νοικοκυριά θα πληρώσουν τα καύσιμα στη μαύρη αγορά των μονοπωλίων.

Όταν αποδυναμώνεται η εθνική οικονομία.

Όταν, με τη συμφωνία, προσφέρεται στον Λάτση η δυνατότητα συμμετοχής στην έρευνα και στην εξόρυξη.

Όταν χαρίζεται ένα δίκτυο 1550 πρατηρίων.

Αλλά, κύριοι, αυτά για σας είναι φαίνεται ψιλά γράμματα.

Για σας που φύγατε σαν κλέφτες από την Αμαλίας. Που μετά την υπογραφή, πανικόβλητοι, φυγαδευτήκατε από τα υπόγεια του Πύργου. Που δεν τολμήσατε να αντιμετωπίσετε καταπρόσωπο εμάς τους εργαζόμενους. Για να μας πείτε ότι οι δικοί σας αριθμοί για τις «φούσκες» του μάνατζμεντ είναι ανώτεροι από τη δική μας απλή αριθμητική που αποδεικνύει ότι με το «καλημέρα σας» ο Λάτσης βρίσκεται με 35%!

Για σας που καλέσατε τους Διευθυντές των Κλάδων να υπογράψουν προκατασκευασμένες εισηγήσεις.

Για σας που δεν έχετε το ηθικό ανάστημα ούτε το βάρος της υπογραφής σας να σηκώσετε.

Όταν όμως, κύριοι, τα πετρέλαια του Αιγαίου «πνιγούν» μέσα στα πολυεθνικά και off shore χαρτοφυλάκια, δεν είναι απλώς συμφορά. Είναι ΕΘΝΙΚΉ ΣΥΜΦΟΡΆ!

Και γι αυτή τη συμφορά δεν έχετε κανένα ελαφρυντικό, κύριοι της Διοίκησης.

Και οι μεν Κλαδάρχες δεν φταίγατε οι ίδιοι. Τόσοι είσαστε.

Εσείς όμως, (εκτός του μέλους Βασίλη Νικήτα, εκπροσώπου των εργαζομένων, που κατέθεσε ένσταση για παράνομη σύγκλιση του Δ.Σ.) οι κάτωθι υπογεγραμμένοι κύριοι του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.:

Γεώργιος Μωραΐτης, Πρόεδρος Δ.Σ.
Αθανάσιος Καραχάλιος, Διευθύνων Σύμβουλος
Γεώργιος Χαλβατζόγλου, Εντεταλμένος Σύμβουλος
Νικόλαος Μαδεμλής, Μέλος
Παύλος Νικολαΐδης, Μέλος
Ελένη Σαργιάνου, Μέλος
Φοίβος Ιατρέλλης, Μέλος
Δημήτριος Δεληγιάννης, Μέλος – εκπρόσωπος των εργαζομένων
Ανδρέας Βρανάς, Μέλος – εκπρόσωπος των μετόχων της μειοψηφίας
Ιάσων Στράτος, Μέλος – εκπρόσωπος των μετόχων της μειοψηφίας

το μόνο που μπορείτε να κάνετε αν θέλετε να προσφέρετε τις υπηρεσίες σας στον τόπο και στους εργαζόμενους, αλλά και στον εαυτό σας, είναι να παραιτηθείτε. Επειδή το «μαγαζί» δεν είναι προσωπική σας περιουσία. Ούτε δική σας ούτε των πολιτικών σας προϊσταμένων. Οφείλετε, τουλάχιστον αυτό, να το αντιληφθείτε.

 • Καλούμε τους εργαζόμενους να βρίσκονται σε εγρήγορση.
 • Καλούμε τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και να συμπορευτούν μαζί μας.
 • Καλούμε τον κ. Χριστοδουλάκη, τον κ. Τσοχατζόπουλο, την Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό της χώρας να ακυρώσουν αυτήν την επιζήμια για το έθνος συμφωνία.
 • Καλούμε τον Ελληνικό Λαό να μην επιτρέψει αυτό το ξεπούλημα.

Συναδελφικά, για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  

Θωμάς Δούρος   

  O Γεν. Γραμματέας

  Νίκος Σκλαβούνος

Ανακοίνωση - Δελτίο τύπου - Ανοιχτή επιστολή - Διαμαρτυρία (Άρνηση Προέδρου να μας δεχτεί στα Δ.Σ. της ΕΚΟ-ΕΛΔΑ)

5 Ιουνίου 2003

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η – Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ
Α Ν Ο Ι Χ Τ Η  Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η – Δ Ι Α Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ι Α

Συνάδελφοι,

Επειδή τα γεγονότα τρέχουν πιο γρήγορα από τον κοινωνικό μονόλογο, αναζητήσαμε τηλεφωνικώς τον κ. Γεώργιο Μωραΐτη, Πρόεδρο του Δ.Σ της ΕΚΟ-ΕΛΔΑ ΑΒΕΕ, για να ζητήσουμε σήμερα (5/6/2003) επείγουσα συνάντηση προ ημερήσιας διατάξεως, με το Δ.Σ. της Εταιρείας στην οποία συμβαίνει να προεδρεύει και στην οποία (για να του θυμίσουμε) εργαζόμαστε.

Ο κ. Πρόεδρος αρνήθηκε να μιλήσει μαζί μας, διαμηνύοντάς μας μέσω της γραμματέως του ότι δεν θέλει να μας μιλήσει μετά την τελευταία μας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, προς κάθε αρμόδιο, συναρμόδιο και αναρμόδιο.

Επειδή, εμείς οι εργαζόμενοι, δεν έχουμε πρόσβαση στα αστυνομικά όργανα για να μεταφέρουμε τα μηνύματά μας, θα θυροκολλήσουμε την ανακοίνωσή μας στο γραφείο του κ. Προέδρου και θα προσπαθήσουμε να την επιδώσουμε στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ., ελπίζοντας ότι δεν θα μας σταματήσουν τα ΜΑΤ.

Συναδελφικά, για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  

Θωμάς Δούρος 

  O Γεν. Γραμματέας

   Νίκος Σκλαβούνος

Συνέντευξη τύπου ΕΛΠΕ - ΠΕΤΡΟΛΑ 05/06/2003

9 Ιουνίου 2003

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

…κι αυτοί σφυρίζουν κλέφτικα.
Δημώδες

Συνάδελφοι,
Φαίνεται ότι οι διοικούντες ή έχουν χάσει την ψυχραιμία τους ή έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς τον κοινωνικό διάλογο μπαίνουν ακάθεκτοι στη φάση του κοινωνικού διαόλου!

Την Πέμπτη (5/6/2003) λοιπόν, μετά τη λήξη της σεμνής τελετής με την κοινή συνέντευξη τύπου των EL PE(TROLA), μέλη του Δ.Σ. της ΠΕΠΕΚΟ ρώτησαν τον κ. Μωραΐτη γιατί αφού (όπως διατεινόταν εκείνη τη στιγμή σε συνάδελφο των ΕΛΠΕ) είναι υπέρ του κοινωνικού διαλόγου δεν δέχτηκε το Σωματείο μας στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΕΚΟ-ΕΛΔΑ, εκείνης της ημέρας.

Και τότε, «εκτός (επιεικώς) εαυτού» ο κ. πρόεδρος μας είπε «στο διάολο να πάτε», και δεν σας δέχομαι γιατί στην τελευταία σας ανακοίνωση με λέτε κλέφτη(!!!)

Βεβαίως και χρησιμοποιήθηκε ο πληθυντικός της λέξης (κλέφτες), στην φράση της ανακοίνωσης: «Για σας που φύγατε σαν κλέφτες από την Αμαλίας. Που μετά την υπογραφή, πανικόβλητοι, φυγαδευτήκατε από τα υπόγεια του Πύργου».

Όμως, όλοι μας κάποτε
παίξαμε κλέφτες κι αστυνόμους, έχουμε φύγει από κάπου στα κλεφτά, δώσαμε κλεφτά φιλιά, μπήκαμε σπίτι μας σαν κλέφτες, φάγαμε στα κλεφτά, κρατήσαμε κλεφτοφάναρο, κλέψαμε στιγμές από άπειρα δειλινά
ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΑΣ ΠΡΟΣΗΓΑΓΕ ΒΙΑΙΩΣ.

Πόθεν λοιπόν η από μέρους του κ. προέδρου (σκόπιμη;) παρανόηση και η προς τα πρόσωπά μας (άσκοπη;) διαβολή;

Αφήνουμε τα σχόλια και την απάντηση στην κρίση σας και δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι καμιά άμεση η έμμεση «απειλή» δεν μπορεί να κλονίσει την πεποίθησή μας πως ο τρικούβερτος (α)πολιτικός γάμος (τον οποίον και ο ίδιος ο κ. πρόεδρος ευλόγησε) είναι παράνομος και δεν εξυπηρετεί κανένα (εθνικό) συμφέρον.

Κατά τ’ άλλα. Στη χθεσινή συνέντευξη μάθαμε ότι:

 • «Ήδη από την πρώτη φάση του διαγωνισμού είχαμε διαμορφώσει με την ABN Amro όλα τα ενδεχόμενα σενάρια»!! (προκάτ;)
 • Δεν κινδυνεύει το μάνατζμεντ (ποιανού;)
 • Η ΠΕΤΡΟΛΑ έχει μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους, υπάρχει δραστηριοποίηση για κοιτάσματα (που;), οι δύο όμιλοι θα ενώσουν τα μεγάλα επενδυτικά τους(;) προγράμματα, ο Λάτσης διαθέτει εμπορία(!)
 • Το προσωπικό της ΠΕΤΡΟΛΑ λειτουργούσε «σε ένα μη τεχνολογικά αναβαθμισμένο διυλιστήριο»(!!!)
 • Οι δημοσιογράφοι «απομονώνουν φράσεις» στη μνημειώδη δήλωση του κ. Καραχάλιου, ότι τα ΕΛΠΕ συνεργάστηκαν με την Πετρόλα «για να τη σώσουν».

Ούτε κουβέντα για το διαπιστευμένο 9,6%, «περί άλλων» για το εξευτελιστικό τίμημα. Και το σημαντικότερο? το χρήμα για τις μετοχές έρευσε άφθονο και ζεστό. Στα ταμεία του κ. Προϋπολογισμού, εννοείται.
Όσο για το προσωπικό, όχι μόνο δεν θα θιγεί κανείς, αλλά θα γίνουν κι άλλες προσλήψεις!!! Μια κυβέρνηση βρίσκει εύκολα 300.000 θέσεις εργασίας (προεκλογικές).
Κι ούτε λόγος για την εντυπωσιακή πορεία των ΕΛΠΕ, ή γιατί βάζουμε συνεταίρους στα χωράφια μας.

Ας μάθουμε λοιπόν όλοι πως, για να ισοσκελίσουμε τον ελλειμματικό οικογενειακό μας προϋπολογισμό, κι αντί να διεκδικούμε καλύτερες συνθήκες δουλειάς, Παιδείας, Υγείας,… πρέπει να δώσουμε ό,τι πολυτιμότερο έχουμε σε κάνα ιδιώτη.

Συνάδελφοι,
Θα συνεχίσουμε με κάθε τρόπο τις προσπάθειές μας και θα αγωνιστούμε για να καταδείξουμε ότι η συμφωνία είναι εθνικό έγκλημα.

 • Δευτέρα, 9/6/2003, οι εργαζόμενοι στα Κεντρικά, συγκέντρωση στην είσοδο του Πύργου για ενημέρωση
 • Τρίτη, 10/6/2003, Συλλαλητήριο. Εξέδρα με ομιλητές στο Σύνταγμα (απέναντι από το Υπ. Οικονομικών) με προσυγκεντρώσεις στις 18.30, πορεία και επίδοση ψηφίσματος στη Βουλή.
 • Πέμπτη, 12/6/2003, Κοινή Συνέντευξη τύπου των Σωματείων του Ομίλου. (Λεπτομέρειες για τις δυο εκδηλώσεις θα ακολουθήσουν σε νεώτερη ανακοίνωσή μας).
 • Συναντήσεις με τα Κόμματα.
 • Προσφυγή στα δικαστήρια.

Συναδελφικά, για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  

Θωμάς Δούρος   

  O Γεν. Γραμματέας

  Νίκος Σκλαβούνος

Δελτίο τύπου των εργαζομένων στα ΕΛ.ΠΕ κατά της ιδιωτικοποίησης του ομίλου

13 Ιουνίου 2003

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΛ. ΠΕ.
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
Μοιράστηκε σε Συνέντευξη Τύπου της 13 Ιουνίου 2003

Τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης με τη συνηγορία της Διοίκησης της Εταιρείας, αποφάσισαν το ξεπούλημα των ΕΛΠΕ στον Όμιλο ΛΑΤΣΗ (PANEUROPEAN OIL) μέσα από μια συμφωνία, που τα επικοινωνιακά επιτελεία προσπάθησαν να παρουσιάσουν σαν μέγιστο επίτευγμα προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας.

Παραπλανώντας την κοινή γνώμη, αντιστρέφουν την πραγματικότητα και θέλουν να εμφανίσουν την τεράστια περιουσία και το επιχειρηματικό μέγεθος των ΕΛΠΕ:

 • τρία Διυλιστήρια (Ασπρόπυργος, Θεσ/νίκη, Σκόπια) και τεράστιοι αποθηκευτικοί χώροι,
 • Πετροχημικά εργοστάσια (Θεσ/νίκη, Κομοτηνή, Βόλος),
 • δίκτυο 1800 πρατηρίων
 • 23 σταθμοί ανεφοδιασμού αεροδρομίων (ΕΚΟ-ΕΛΔΑ)
 • 13 εγκαταστάσεις πετρελαίου και υγραερίου
 • πολύτιμο δίκτυο φυσικού αερίου (ΔΕΠΑ),
 • επιχειρηματική παρουσία σε επτά χώρες των Βαλκανίων και της Μεσογείου,
 • σημαντικές επενδύσεις σε όλο το ενεργειακό τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό,

σαν δήθεν απόκτημα της συμφωνίας ΕΛΠΕ και ΠΕΤΡΟΛΑ, η οποία μοναδική περιουσία έχει ένα Διυλιστήριο ξεπερασμένης τεχνολογίας (1970) και αποθηκευτικούς χώρους!!!

Μετά την αποτυχία του περσινού διαγωνισμού με μοναδικό συμμετέχοντα την κοινοπραξία LUKOIL-ΛΑΤΣΗ, που κηρύχθηκε άγονος, η Κυβέρνηση θέλοντας να λύσει τις μαύρες τρύπες του προυπολογισμού -και τα επιπρόσθετα αδιέξοδα του ΛΑΤΣΗ, για τις επενδύσεις που δεσμεύτηκε να κάνει με την είσοδο της ΠΕΤΡΟΛΑ στο Χρηματιστήριο, και που δεν πρόκειται πλέον να υλοποιηθούν- συμφώνησε με συνοπτικές και αδιαφανείς διαδικασίες στον “γάμο” ΕΛΠΕ-ΠΕΤΡΟΛΑ για να καταστήσουν σε σύντομο χρόνο τον ΛΑΤΣΗ κυρίαρχο του πετρελαϊκού τομέα, σε βάρος των συμφερόντων των εργαζομένων και της κοινωνίας.

Η τριφασική συμφωνία ξεπουλήματος των ΕΛΠΕ, αρχικά με την εξαγορά του 16,65% των μετοχών τους, στην συνέχεια με την συγχώνευση-απορρόφηση της ΠΕΤΡΟΛΑ από τα ΕΛΠΕ (25%) και μελλοντικά με τον έλεγχο μεριδίου μετοχών τους -είτε μέσω του χρηματιστηρίου, είτε με το ενέχυρο των μετοχών της Hellenic Finance στην Eurobank και Deutschebank- καθώς και με τον ταυτόχρονο και παράλληλο έλεγχο της Διοίκησης και Διεύθυνσης της εταιρείας, ισχυροποιεί την παρουσία του Ομίλου ΛΑΤΣΗ (PANEUROPEAN OIL) στα ΕΛΠΕ, που τίθενται πλέον υπό την επιχειρηματική ομηρία του.

Τα χρήματα που έδωσε ο Όμιλος ΛΑΤΣΗ γι’ αυτό το ξεπούλημα των ΕΛΠΕ δεν αντισταθμίζουν (ούτε στο ελάχιστο) το κόστος που αναλαμβάνει το ελληνικό δημόσιο και η εταιρεία ΕΛΠΕ, για την αποκατάσταση του περιβάλλοντα χώρου της ΠΕΤΡΟΛΑ, τη λειτουργική συντήρησή της, αλλά και τις αποζημιώσεις του προσωπικού της.

Το δίλημμα που αντιμετώπιζε ο ΛΑΤΣΗΣ -να κλείσει την ΠΕΤΡΟΛΑ, ή να πληρώσει αδρά για να την εκσυγχρονίσει- το απάντησε η κυβέρνηση ξεπουλώντας τα ΕΛΠΕ σε αυτόν και καθιστώντας τον αυτοκράτορα του πετρελαϊκού τομέα.

Τα δημοσιονομικά ελλείμματα, δεν μπορούν να είναι οι προσχηματικές δικαιολογίες για να καλύπτονται οι άπατες «μαύρες» τρύπες με την εκχώρηση κερδοφόρων εταιρειών. Η πολιτική, «πουλάω την δημόσια περιουσία για να καλυφθούν τα όποια ελλείμματα», είναι αντιαναπτυξιακή και αντικοινωνική.

Ο ρυθμιστικός, παρεμβατικός και αναπτυξιακός ρόλος των ΕΛΠΕ και των θυγατρικών τους, στην πετρελαϊκή αγορά του 1,5 τρις ετήσιου τζίρου, δεν μπορεί να θυσιάζεται σε ολιγοπωλιακά συμφέροντα, με την ολέθρια και άμεση συνέπεια

 • ο Έλληνας πολίτης
 • οι μεταφορές
 • η βιομηχανία
 • η αγροτική οικονομία
 • οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις

να γίνουν έρμαια της ασύδοτης κερδοσκοπίας αυτών των συμφερόντων, σε έναν τομέα της οικονομίας ευαίσθητο και στρατηγικής σημασίας, όπου οι πολυεθνικές υποδαυλίζουν τοπικές συγκρούσεις ώστε να αποκτήσουν τον πλήρη έλεγχο των πηγών και των δικτύων διέλευσης της ενέργειας, με αρνητικές συνέπειες για τους λαούς της περιοχής και της Ευρώπης γενικότερα.

Για όλα αυτά η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, εγγυήθηκε στον ελληνικό λαό, και ειδικά στους εργαζόμενους στο πετρελαϊκό-ενεργειακό κλάδο, στις τελευταίες εκλογές του Απριλίου 2000. Δυστυχώς όμως σήμερα, διαψεύδεται με τις αποφάσεις των συναρμόδιων Υπουργών, που τώρα ενστερνίζονται τις απόψεις και τους νόμους (Ν.2000/91) της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και ο καβγάς γίνεται για το ποιο Κόμμα κάνει περισσότερη αποκρατικοποίηση-απορύθμιση του δημόσιου τομέα της οικονομίας και ποιων επιχειρηματιών τα συμφέροντα εξυπηρετούν.

Ο δρόμος της απαξίωσης του κοινωνικού διαλόγου και των Σωματείων, που ακολούθησαν τα συναρμόδια Υπουργεία και η Διοίκηση της Εταιρείας για να πετύχουν τον περιβόητο “γάμο” ΕΛΠΕ-ΠΕΤΡΟΛΑ, δείχνει την σκοπιμότητά τους να αποκλείσουν τους εργαζόμενους και την κοινωνία, για να αποφασίσουν για μας χωρίς την συμμετοχή μας.

Οι εργαζόμενοι στα ΕΛΠΕ αντιδρώντας σε αυτές τις αντιαναπτυξιακές και αντικοινωνικές πολιτικές, που υπονομεύουν την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του λαού και της χώρας, τα εργασιακά μας δικαιώματα, την απασχόληση μας

αποφασίσαμε και πραγματοποιούμε κινητοποιήσεις, σε συντονισμό με το συνδικαλιστικό κίνημα του κλάδου, καθώς και πολλαπλές δράσεις ενημέρωσης της κοινωνίας, των κομμάτων και των κοινωνικών φορέων.

Η θέση των Σωματείων του Ομίλου ενάντια στην ιδιωτικοποίηση-ξεπούλημα των ΕΛΠΕ με οποιαδήποτε μορφή είναι κρυστάλλινη και έχει αποτυπωθεί στους πρόσφατους αγώνες, που συντεταγμένα δώσαμε για να κηρυχθεί άγονος ο περσινός διαγωνισμός του ξεπουλήματος των ΕΛΠΕ στην κοινοπραξία ΛΑΤΣΗ-LUKOIL.

Καλούμε τους εργαζόμενους και την κοινωνία να οικοδομήσουμε ένα κοινωνικό μέτωπο και με τους αγώνες μας να εμποδίσουμε να περάσει αυτή η ιδιωτικοποίηση-ξεπούλημα των ΕΛΠΕ στον Όμιλο ΛΑΤΣΗ,

επειδή τα ΕΛΠΕ μπορούν να διασφαλίσουν μόνα τους την αναπτυξιακή πορεία τους και τον ρυθμιστικό τους ρόλο στον πετρελαϊκό χώρο.

ΑΥΤΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ
ΤΑ ΕΛΠΕ ΜΠΟΡΟΥΝ, ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΧΑΡΙΣΤΟΥΝ;

ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΛ.ΠΕ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΟ-ΕΛΔΑ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΣΠΡΟΦΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΕΠΑ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ DIAXON


Συναδελφικά, για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  

Θωμάς Δούρος   

  O Γεν. Γραμματέας

  Νίκος Σκλαβούνος

48ωρη Πανελλαδική απεργία

30 Ιουνίου 2003
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

48 ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες
Η κυβέρνηση με δημαγωγία και παραπλάνηση προχωρά στην δεύτερη φάση του ξεπουλήματος των ΕΛ.ΠΕ στον όμιλο Λάτση με την απορρόφηση της ΠΕΤΡΟΛΑ από τα ΕΛ.ΠΕ.

Τα γεγονότα είναι ολοφάνερα και τα συμπεράσματα που βγαίνουν είναι πως πρόκειται για έγκλημα.

Μόνο όσοι δεν θέλουν να δουν
Μόνο όσοι δεν τους συμφέρει να δουν
Μόνο αυτοί μπορούν και δεν βλέπουν, ότι η κατάσταση διαγράφεται απειλητική

Τα επιτελεία της κυβέρνησης μεθοδεύουν από καιρό διάφορα σενάρια απάθειας και συναίνεσης. Επικεντρώνουν την προσπάθεια τους στον κατευνασμό του αγωνιστικού φρονήματος των εργαζομένων. Είναι άνθρωποι πραγματικά καπάτσοι και σε αυτήν την προσπάθειά τους βρίσκουν πολλούς εθελοντές ακόμα και μέσα στην εταιρεία μας.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Δύο δρόμοι ανοίγονται μπροστά μας:
Ο δρόμος της προσαρμογής και υποταγής στα νέα δεδομένα.
Ο δρόμος του αγώνα.

Ποια τακτική πρέπει να ακολουθήσουμε;
Την τακτική της άμυνας, την δήθεν σωτηρία και την ατομική λιποταξία ;
Την τακτική των υπογραφών και εγγυήσεων, που όλοι ξέρουμε πώς είναι χαρτιά χωρίς αντίκρισμα ;
Ή την τακτική του αγώνα που όσο και αν είναι δύσκολος, μέσα σ΄ αυτόν βρίσκεται η μοναδική σωτηρία.

Δεν εξιδανικεύουμε τις καταστάσεις δεν εγγυόμαστε ότι είναι στο χέρι μας σήμερα να αποτρέψουμε όλες τις επιθέσεις του κεφαλαίου.

Εγγυόμαστε όμως πως κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος.

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες
Μετά την ομόφωνη απόφαση της γενικής μας συνέλευσης για αγώνα κατά της ιδιωτικοποίησης, και σε συνεργασία με όλα τα σωματεία του Ομίλου προκηρύσσουμε

24ωρη πανελλαδική απεργία την Παρασκευή 4/7/03 από 05.00 έως 05.00 το πρωί του Σαββάτου
( Η ίδια απόφαση έχει ληφθεί από όλα τα Σωματεία του ομίλου ΕΛ.ΠΕ.)

Παράλληλα συμμετέχουμε στην 24ωρη Πανελλαδική απεργία που έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία

για την Πέμπτη 3/7/03 από 05.00 έως 05.00 το πρωί της Παρασκευής
(σε συνεννόηση και με την ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ κατά της πλήρης απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και των ιδιωτικοποιήσεων.)

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες

Όσο και αν είναι σήμερα δύσκολη η κατάσταση μόνο με συσπείρωση και αγώνα των εργαζομένων μπορεί να ανατραπεί.

ΧΑΜΕΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΥΣΠΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΑΧΗ
ΟΧΙ ΣΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΤΡΕΨΟΥΜΕ


Συναδελφικά, για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  

Θωμάς Δούρος  

  O Γεν. Γραμματέας

  Νίκος Σκλαβούνος

24ωρη Απεργία για τις 18/09/2003

15 Σεπτεμβρίου 2003

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 18-09-2003.

«Θα διασφαλισθεί ακόμη περισσότερο η θέση του Ομίλου, μετά τις ανακατατάξεις στον ευρύτερο Ευρωπαϊκό χώρο και στην Ελλάδα, στον ιδιωτικό τομέα Πετρελαίου. Βασικό έργο του Ομίλου, είναι ο επανακαθορισμός της πολιτικής στην Αγορά για μείωση αρχικά και στη συνέχεια, σταθεροποίηση των τιμών καταναλωτή, με διασφάλιση όμως συνθηκών λειτουργίας ανταγωνισμού.»

Από το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για την πορεία προς τον 21ο αιώνα (!)

Συνάδελφοι,

Εδώ και μερικούς μήνες δεν ήταν ακόμα φανερό πως θα εξελιχθεί η επόμενη φάση της ιδιωτικοποίησης. Τώρα όμως η κατάσταση αποσαφηνίζεται με καταπληκτική ταχύτητα.

Ας επαναφέρουμε στη μνήμη μας, βήμα προς βήμα, το κατρακύλισμα προς το ξεπούλημα μιας από της μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες του δημοσίου τομέα.

Τον δρόμο για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠ τον χάραξε το 1993 η τότε κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά δεν πρόλαβε να τον περπατήσει.

Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, προγραμματικά αντίθετη μέχρι τις τελευταίες εκλογές με το ξεπούλημα, ξεπουλάει σήμερα με πρόγραμμα, προχωρώντας στην ιδιωτικοποίηση «τμηματικά», ώστε να καμφθούν οι αντιδράσεις των εργαζομένων. Και το συμβόλαιο του λαού έγινε στο λάου λάου συμβόλαιο με τους Λάτσηδες. Κι έτσι, μετά τη «συγκρατημένη» κατά 10% σοσιαλιστική μετοχοποίηση του1998, και τη νομοθετική κατοχύρωση της ιδιωτικοποί-ησης με το νομοσχέδιο του Αυγούστου του 2001, δίνει σήμερα τη χαριστική βολή της πλήρους ιδιωτικοποίησης.

Όσο για το περίφημο 35% στο Δημόσιο, δε θα κουραστούμε να λέμε ότι είναι μόνο για τους αφελείς, αφού σήμερα, με τη «συγχώνευση» και τη νέα ΕΛ. ΠΕΤΡΟΛΑ, το σοσιαλιστικό όραμα είναι πλέον ένα φάντασμα που πλανιέται πάνω απ’ την Ελλάδα.

Συνάδελφοι,
Στις 18-09-2003 και ώρα 11:00 με τη Γενική Συνέλευση μετόχων στο Χίλτον θα επικυρωθούν οι αποφάσεις της κυβέρνησης για επιπλέον παραχώρηση ποσοστού μετοχών στην Paneuropian oil.

Κανείς δεν πρέπει να έχει την παραμικρή αμφιβολία πως διαπράττεται ένα εθνικό έγκλημα. Ακόμα και όσοι από εμάς πίστευαν τους εικονικούς κυβερνώντες και τους ανεικονικούς διοικούντες, επειδή ήθελαν να πιστεύουν σε αυταπάτες πάνω στις οποίες στήριξαν τα δικά τους μικροσυμφέροντα ή επειδή όλα αυτά βρίσκονταν μακριά από μας. Τώρα καλούμαστε να δούμε την πραγματικότητα χωρίς παρωπίδες. Τα περιθώρια στένεψαν ασφυκτικά.

Συνάδελφοι,
Η ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη -που με το ένα τάσι της ζυγαριάς δίνει τη μάχη κατά της τρομοκρατίας, ενώ με το άλλο τρομοκρατεί τους πολίτες αυτής της χώρας- με απόφαση αστραπή έβγαλε ήδη παράνομη όχι μόνο την προηγούμενη απεργία (14-18/9/2003), αλλά και τα νόμιμα συνταγματικά μας δικαιώματα. Θα το παλέψουμε.

Η Ομοσπονδία μας έχει προκηρύξει νέα 24ωρη απεργία για τις 18-09-2003.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να παραστούν στη Γενική συνέλευση του Χίλτον την ημέρα της απεργίας, που σφαγιάζει το μέλλον μας. Σε νέα ανακοίνωση θα σας ενημερώσουμε για τον τρόπο που θα συντονίσουμε τη δράσης μας.

Τη συνείδηση μας δεν μπορεί να τη διαφθείρουν ούτε τα ΜΑΤ των μετόχων ούτε οι τσιχλόφουσκες με τα προεκλογικά ταξίματα, περί διασφάλισης των δικαιωμάτων μας!!

ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΝΤΑΙ. ΟΙ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΠΟΤΕ.
ΧΑΜΕΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΝΟΝΤΑΙ.
ΟΧΙ ΣΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΠΕ.

Συναδελφικά, για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  

Θωμάς Δούρος  

  O Γεν. Γραμματέας

  Νίκος Σκλαβούνος

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΟ | ΠΕΠΕΚΟ

Κατασκευή & Φιλοξενία: komvos.gr