ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΛΩΝ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΑΠΟ ΤΙΣ 08:00 Π.Μ. ΕΩΣ ΤΙΣ 18:00 Μ.Μ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΟ | ΠΕΠΕΚΟ

Κατασκευή & Φιλοξενία: komvos.gr