ΙΝΕ / ΓΣΕΕ (Εργασιακά)

 Η παρούσα Ενδιάμεση Έκθεση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση για το 2018 καταγράφει τις τελευταίες δημοσιονομικές και μακροοικονομικές εξελίξεις, καθώς και την τρέχουσα κατάσταση στην αγορά εργασίας.

...ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 Στο κείμενο αυτό, μέσα από τις πρόσφατες εξελίξεις στην απασχόληση, επιχειρείται η διερεύνηση της μεταβολής (ή όχι) του παραγωγικού υποδείγματος της χώρας. Αναδεικνύονται οι κλάδοι και τα επαγγέλματα που δημιουργούν και καταργούν θέσεις εργασίας την περίοδο 2013-2017, η ένταση των δεξιοτήτων τους, καθώς και η συμμετοχή των κλάδων ως προς την τεχνολογική τους εξειδίκευση στη δημιουργία των νέων αυτών θέσεων. 

...ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 Η Ετήσια Έκθεση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση για το 2018 έχει ως βασικό της στόχο να καταθέσει στον δημόσιο διάλογο ιδέες μιας διαφορετικής μεθοδολογίας και προσέγγισης για την αξιολόγηση της κατάστασης της οικονομίας, καθώς και να παρουσιάσει τις συνέπειες και τα αδιέξοδα που προκαλεί η ασκούμενη οικονομική πολιτική. 

...ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΙΝΕ ΓΣΕΕ

1 Ιαν 2018

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ ιδρύθηκε το 1990 και στα χρόνια λειτουργίας του επιδεικνύει πλούσιο έργο στους τομείς της επιστημονικής έρευνας, της κατάρτισης, της επιμόρφωσης, της διά βίου μάθησης και της τεκμηρίωσης των θέσεων και των διεκδικήσεων της ΓΣΕΕ, καθώς και ευρύτερα του συνδικαλιστικού κινήματος της χώρας.

...ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΟ | ΠΕΠΕΚΟ

Κατασκευή & Φιλοξενία: komvos.gr