ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΠΕΚΟ 2021 - 2024

 

Πρόεδρος Σ. Σπυράντης
Αντιπρόεδρος Α Ε.Δημάκης
Αντιπρόεδρος Β Σ. Μαγκανιώτης
Γενικός Γραμματέας Μ.Καραβιτάκης
Αναπληρωτής Γραμματέας Ι.Λουπασάκης 
Ταμίας Π. Περουτσέας
Γραμ. Δ. Σχέσεων & Τύπου Κ.Φωτεινάκης
Μέλη

Π.Τερδήμου
Μ.Χήρα
Κ.Πετρόγιαννης
K. Kόμης

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΟ | ΠΕΠΕΚΟ

Κατασκευή & Φιλοξενία: komvos.gr