ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ 2024

      .  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΟ ΑΒΕΕ
ΑΡΙΘ. ΕΓΚΡ. 2905/1974
ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 6, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ.    Τηλ. 210-7725042, 7725043    www.pepeko.gr
              

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΕ.ΠΕ.ΚΟ
 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ω Ν Α Ρ Χ Α Ι Ρ Ε Σ Ι Ω Ν
 
Μαρούσι 24/04/2024
 
Συνάδελφοι τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών της 22 και 23 Απριλίου , έχουν: ως εξής
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο και Εξελεγκτική Επιτροπή :

Ψήφισαν : 350, Έγκυρα : 342,   Άκυρα : 8,    Λευκά : 0

Ο συνδυασμός ‘’ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ’’ έλαβε 154
·         Εκλέγει 5 εκπροσώπους  και  2  Εξελεγκτική Επιτροπή
 
Ο συνδυασμός ‘’ΕΝΩΤΙΚΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ’’ (Ε.Α.Μ.Ε) έλαβε 86
·         Εκλέγει 3 εκπροσώπους και 1 Εξελεγκτική Επιτροπή
 
Ο συνδυασμός ‘’Μ.Ε.Σ.Α’’ έλαβε 73
·         Εκλέγει 3 εκπροσώπους και κανέναν  Εξελεγκτική Επιτροπή
 
Ο συνδυασμός ‘’ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ’’ έλαβε 29
·         Δεν εκλέγει   εκπρόσωπο
 
Για αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία (ΠΟΕ):

Ψήφισαν : 350 , Έγκυρα : 326,   Άκυρα : 10 ,   Λευκά : 14

Ο συνδυασμός ‘’ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ’’ έλαβε 146
·         Εκλέγει 4 εκπροσώπους 
 
Ο συνδυασμός ‘’ΕΝΩΤΙΚΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ-Ε.Α.Μ.Ε’’ έλαβε 108
·         Εκλέγει 3 εκπροσώπους
 
Ο συνδυασμός ‘’Μ.Ε.Σ.Α’’ έλαβε 72
·         Εκλέγει 2 εκπρόσωπους
 
Ο συνδυασμός ‘’ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ’’ 
·         Δεν εκλέγει   εκπρόσωπο
 
Για αντιπροσώπους στο ΕΚΑ

Ψήφισαν : 350, Έγκυρα : 319,   Άκυρα : 9,   Λευκά : 22

Ο συνδυασμός ‘’ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ’’ έλαβε 126
·         Εκλέγει 3 εκπροσώπους 
 
Ο συνδυασμός ‘’ΕΝΩΤΙΚΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ’’ (Ε.Α.Μ.Ε) έλαβε 124
·         Εκλέγει 2 εκπροσώπους
 
Ο συνδυασμός ‘’Μ.Ε.Σ.Α’’ έλαβε 69
·         Εκλέγει 1 εκπρόσωπο
 
Ο συνδυασμός ΄΄ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΄΄
·         Δεν εκλέγει εκπρόσωπο
 
Έτσι με βάση τα παραπάνω οι συνάδελφοι που εκλέγονται κατά συνδυασμό είναι :
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο ΠΕ.ΠΕ.ΚΟ
Από τον συνδυασμό ‘’ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ’’ οισυνάδελφοι:
1.       ΣΠΥΡΑΝΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ)                            
2.       ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ)
3.       ΠΕΡΟΥΤΣΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                          
4.       ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                  
5.       ΛΟΥΠΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                               
                                               
Από τον συνδυασμό ‘’ΕΝΩΤΙΚΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ -Ε.Α.Μ.Ε’’ οισυνάδελφοι:
1.       ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ)            
2.       ΔΗΜΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                                                   
3.       ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ)    
                                       
Από τον συνδυασμό ‘’Μ.Ε.Σ.Α’’ οισυνάδελφοι:
1.       ΧΗΡΑ ΜΑΡΙΑ                                                                     
2.       ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3.       ΠΑΤΡΑ ΕΥΘΑΛΙΑ ( ΘΑΛΕΙΑ)                                         
 
Από τον συνδυασμό ‘’ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ’’ :
Δεν εκλέγει εκπρόσωπο
 
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
Από τον συνδυασμό ‘’ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ’’ οισυνάδελφοι:
ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΡΑΤΣΑΝΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ                                                  
 
Από τον συνδυασμό ‘’ΕΝΩΤΙΚΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ-Ε.Α.Μ.Ε’’ oσυνάδελφος:
        ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                           
 
Από τον συνδυασμό ‘Μ.Ε.Σ.Α οισυνάδελφοι:
Δεν εκλέγει εκπρόσωπο            
                   
Από τον συνδυασμό ‘’ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ’’ :
Δεν εκλέγει εκπρόσωπο
 
Για αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία  (ΠΟΕ)

Από τον συνδυασμό ‘’ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ’’ οισυνάδελφοι
·         ΣΠΥΡΑΝΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ)                                                                                            
·         ΟΦΘΑΛΜΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ                                                                    
·         ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
·         ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ          
                                             
Από τον συνδυασμό ‘’ΕΝΩΤΙΚΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ-Ε.Α.Μ.Ε’’ οισυνάδελφοι:
·         ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ)                                            
·         ΔΗΜΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   
·         ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ)   
                                                        
Από τον συνδυασμό ‘Μ.Ε.Σ.Α οισυνάδελφοι:
·         ΧΗΡΑ ΜΑΡΙΑ
·         ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ   
                                                                               
Από τον συνδυασμό ‘’ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ’’ :
·         ΔΕΝ ΕΚΛΕΓΕΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ       
                                                    
Για αντιπροσώπους στο ΕΚΑ

Από τον συνδυασμό ‘’ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ’’ οισυνάδελφοι
·         ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ)
·         ΜΗΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
·         ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
                                                                                                                                 
Από τον συνδυασμό ‘’ΕΝΩΤΙΚΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ-Ε.Α.Μ.Ε’’ οισυνάδελφοι:
·         ΔΗΜΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
·         ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ)
                             
Από τον συνδυασμό ‘’Μ.Ε.Σ.Α’' οισυνάδελφοι:
·         ΧΗΡΑ ΜΑΡΙΑ
 
Από τον συνδυασμό ‘’ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ’’ :
·         Δεν εκλέγει εκπρόσωπο                                               
 
Για Εκπροσώπους Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ΕΚΟ ΑΒΕΕ

Από τον συνδυασμό ‘’ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ’’ οσυνάδελφος
·         ΠΕΡΟΥΤΣΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 
Από τον συνδυασμό ‘’ΕΝΩΤΙΚΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ-Ε.Α.Μ.Ε’’ οσυνάδελφος:
·         ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ)
 
ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ΄΄ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΟ΄΄

Α΄ Για το Διοικητικό Συμβούλιο
·         ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ                                                                                  ΨΗΦΟΥΣ              32
·         ΒΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ                                                                                   ΨΗΦΟΥΣ              35
·         ΛΟΥΠΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                         ΨΗΦΟΥΣ              56
·         ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ)                                                 ΨΗΦΟΥΣ          102
·         ΜΗΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                                                                              ΨΗΦΟΥΣ              46
·         ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                                               ΨΗΦΟΥΣ              85
·         ΟΦΘΑΛΜΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ                                                                               ΨΗΦΟΥΣ              40
·         ΠΕΡΟΥΤΣΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                                    ΨΗΦΟΥΣ              95
·         ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                      ΨΗΦΟΥΣ              48
·         ΣΠΥΡΑΝΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ)                                                        ΨΗΦΟΥΣ           105
·         ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                                                                          ΨΗΦΟΥΣ              20
·         ΤΕΡΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ                                                                          ΨΗΦΟΥΣ              41
 
Β΄ Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
·         ΓΡΑΤΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                             ΨΗΦΟΥΣ              47
·         ΖΩΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ                                                                                        ΨΗΦΟΥΣ              36
·         ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ                                                                          ΨΗΦΟΥΣ              59
 
Γ΄ Αντιπρόσωποι για το Συνέδριο του ΕΚΑ
·         ΛΟΥΠΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                             ΨΗΦΟΥΣ              56
·         ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ)                                                     ΨΗΦΟΥΣ              77
·         ΜΗΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                                                                                  ΨΗΦΟΥΣ              73
·         ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                                                   ΨΗΦΟΥΣ             61
 
Δ΄ Αντιπρόσωποι για την Ομοσπονδία (ΠΟΕ)
·         ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                                                    ΨΗΦΟΥΣ              74
·         ΛΟΥΠΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                             ΨΗΦΟΥΣ              46
·         ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ)                                                     ΨΗΦΟΥΣ              88
·         ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                                                   ΨΗΦΟΥΣ              60
·         ΟΦΘΑΛΜΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ                                                                                   ΨΗΦΟΥΣ              90
·         ΣΠΥΡΑΝΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ)                                                             ΨΗΦΟΥΣ          112
·         ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                                                                              ΨΗΦΟΥΣ              45
 
Ε’ Εκπρόσωποι Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ΕΚΟ ΑΒΕΕ
·         ΠΕΡΟΥΤΣΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                                        ΨΗΦΟΥΣ              111
·         ΣΠΥΡΑΝΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ)                                                             ΨΗΦΟΥΣ              107
·         ΛΟΥΠΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                               ΨΗΦΟΥΣ               35
 
ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ΄΄ ΕΝΩΤΙΚΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – Ε.Α.Μ.Ε΄΄

Α΄ Για το Διοικητικό Συμβούλιο
·         ΒΟΣΙΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                                                           ΨΗΦΟΥΣ                18
·         ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                                           ΨΗΦΟΥΣ               27
·         ΓΟΥΔΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ                                                           ΨΗΦΟΥΣ               17
·         ΓΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ                                                                                             ΨΗΦΟΥΣ              14
·         ΔΗΜΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                                                                                ΨΗΦΟΥΣ                68
·         ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ)                                                 ΨΗΦΟΥΣ              70
·         ΚΟΛΤΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                                              ΨΗΦΟΥΣ                29
·         ΜΑΚΑΡΩΝΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ                                                                                ΨΗΦΟΥΣ               22
·         ΤΖΗΡΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ                                                                                        ΨΗΦΟΥΣ                26
·         ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                                              ΨΗΦΟΥΣ                19
·         ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ)                                                             ΨΗΦΟΥΣ                44
 
Β΄ Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
·         ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                                          ΨΗΦΟΥΣ               26
·         ΚΡΑΝΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ)                                                                     ΨΗΦΟΥΣ               24
 
Γ΄ Αντιπρόσωποι για το Συνέδριο του ΕΚΑ
·         ΒΟΣΙΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                                                           ΨΗΦΟΥΣ                27
·         ΓΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ                                                                                             ΨΗΦΟΥΣ                 28
·         ΔΗΜΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                                                                                ΨΗΦΟΥΣ               112
·         ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ)                                                  ΨΗΦΟΥΣ                94
·         ΚΟΛΤΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                                               ΨΗΦΟΥΣ                 48
·         ΤΖΗΡΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ                                                                                         ΨΗΦΟΥΣ                36
 
Δ΄ Αντιπρόσωποι για την Ομοσπονδία (ΠΟΕ)
·         ΒΟΣΙΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                                                           ΨΗΦΟΥΣ               19
·         ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                                           ΨΗΦΟΥΣ               24
·         ΓΟΥΔΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ                                                           ΨΗΦΟΥΣ                 16
·         ΔΗΜΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                                                                                ΨΗΦΟΥΣ                60
·         ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ)                                                  ΨΗΦΟΥΣ                81
·         ΜΑΚΑΡΩΝΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ                                                                                ΨΗΦΟΥΣ                 25
·         ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                                               ΨΗΦΟΥΣ                18
·         ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ)                                                               ΨΗΦΟΥΣ                53
 
Ε’ Εκπρόσωποι Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ΕΚΟ ΑΒΕΕ
·         ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ)                                                 ΨΗΦΟΥΣ                 97
·         ΔΗΜΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                                                                                ΨΗΦΟΥΣ                 48
·         ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ)                                                             ΨΗΦΟΥΣ                 29
·         ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ                                                                             ΨΗΦΟΥΣ                 25
 
ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ΄΄ Μ.Ε.Σ.Α΄΄
Α΄ Για το Διοικητικό Συμβούλιο
·         ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ                                                                               ΨΗΦΟΥΣ            40
·         ΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                                                                                      ΨΗΦΟΥΣ            28
·         ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ (ΑΚΗΣ)                                                           ΨΗΦΟΥΣ            24
·         ΠΑΤΡΑ ΕΥΘΑΛΙΑ (ΘΑΛΕΙΑ)                                                                           ΨΗΦΟΥΣ            43
·         ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                                                                          ΨΗΦΟΥΣ            44
·         ΠΟΥΡΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ                                                                            ΨΗΦΟΥΣ            22
·         ΣΑΛΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                                                                               ΨΗΦΟΥΣ            30
·         ΧΗΡΑ ΜΑΡΙΑ                                                                                                  ΨΗΦΟΥΣ            54
 
Β΄ Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
·         Δεν εκλέγει εκπρόσωπο
 
Γ΄ Αντιπρόσωποι για το Συνέδριο του ΕΚΑ
·         ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ                                                                                ΨΗΦΟΥΣ            43
·         ΧΗΡΑ ΜΑΡΙΑ                                                                                                   ΨΗΦΟΥΣ            63
 
Δ΄ Αντιπρόσωποι για την Ομοσπονδία (ΠΟΕ)
·         ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ                                                                                 ΨΗΦΟΥΣ             36
·         ΣΑΛΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                                                                                 ΨΗΦΟΥΣ             33
·         ΧΗΡΑ ΜΑΡΙΑ                                                                                                     ΨΗΦΟΥΣ             61
 
Ε’ Εκπρόσωποι Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ΕΚΟ ΑΒΕΕ
·         ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                                                                           ΨΗΦΟΥΣ              76
ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ΄΄ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΄΄
Α΄ Για το Διοικητικό Συμβούλιο
·         ΚΟΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Ιωάννη                                                                        ΨΗΦΟΥΣ              29
·         ΤΣΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ                                                                                             ΨΗΦΟΥΣ             13
 
Γ΄ Αντιπρόσωποι για το Συνέδριο του ΕΚΑ
Δ΄ Αντιπρόσωποι για την Ομοσπονδία (ΠΟΕ)
·         Δεν εκλέγει εκπρόσωπο
 
Ε’ Εκπρόσωποι Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ΕΚΟ ΑΒΕΕ
·         Δεν εκλέγει εκπρόσωπο
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Υ.Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
·         ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                            ΨΗΦΟΥΣ                99
·         ΒΟΣΙΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                                             ΨΗΦΟΥΣ              79
·         ΚΟΦΦΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                                                    ΨΗΦΟΥΣ               38
·         ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                            ΨΗΦΟΥΣ              94
·         ΠΟΥΡΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ                                                              ΨΗΦΟΥΣ               37
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Υ.Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
·         ΑΛΜΠΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                                                             ΨΗΦΟΥΣ            125
·         ΣΑΛΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                                                                 ΨΗΦΟΥΣ              80
·         ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                                     ΨΗΦΟΥΣ              84
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Υ.Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΚΡΗΤΗΣ
·         ΓΡΥΛΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                                                                   ΨΗΦΟΥΣ              89
·         ΚΟΛΑΡΕΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ                                                        ΨΗΦΟΥΣ           105
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Υ.Α ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
·         ΒΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ                       

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΟ | ΠΕΠΕΚΟ

Κατασκευή & Φιλοξενία: komvos.gr