Νέος Εσωτερικός Κανονισμός

Νέος Εσωτερικός Κανονισμός

30 Μαΐου 2003

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο - Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες

Στις 20/5/2003, και μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις υπογράφτηκε μεταξύ Σωματείου-Εταιρείας, το πρακτικό συμφωνίας για τον αναθεωρημένο Εσωτερικό Κανονισμό Εργασίας, και χθες (29/5) πήρε την τελική έγκριση από το Δ.Σ. της ΕΚΟ-ΕΛΔΑ.

Ο νέος Ε.Κ. ικανοποιεί σε μεγάλο βαθμό δίκαια αιτήματα μας.

Πιστεύαμε και πιστεύουμε πως ο Ε.Κ. είναι το ισχυρό εργαλείο για να διατηρήσουμε τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα και τις κατακτήσεις μας.

Η επίθεση που δέχονται τελευταία οι εργαζόμενοι όλης της χώρας ανακόπτεται μόνο από τον αγώνα μας για βελτίωση των εργασιακών σχέσεων.

Θα αναφέρουμε μόνο τις βασικές αλλαγές, διότι οι νέες ρυθμίσεις είναι πάρα πολλές.

Ο ΝΕΟΣ Ε.Κ. ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ. ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΜΑΣ ΓΙΑ INTERNET ΣΕ ΟΛΟΥΣ

ΩΡΑΡΙΟ

Συμφωνήθηκε μείωση 15 λεπτών ανά εβδομάδα, από 1/7/2003. Ήτοι :
* Εργαζόμενοι με ωράριο 38:45 ώρες εβδομαδιαίως, θα έχουν νέο ωράριο 38:30
* Εργαζόμενοι με ωράριο 40:00 ώρες εβδομαδιαίως, θα λαμβάνουν 4 επιπλέον ρεπό ετησίως (αντί των 3 που ισχύουν).

ΑΔΕΙΕΣ

Ετήσια Άδεια
Η ετήσια άδεια, πρέπει να λαμβάνεται ολόκληρη μέχρι το τέλος του έτους, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία. Στην περίπτωση που οι μέρες αδείας δεν εξαντληθούν μέχρι τέλους έτους από υπαιτιότητα του εργαζόμενου, αυτές υποχρεωτικά λαμβάνονται μέχρι την 31η Μαΐου του επόμενου έτους. Κανένα υπόλοιπο αδείας δεν μεταφέρεται μετά την ημερομηνία αυτή.

Άδεια τοκετού
Χορηγείται για συνολική περίοδο 17 εβδομάδων και καταβάλλονται πλήρεις αποδοχές για το διάστημα της άδειας τοκετού. Πιθανές επιδοτήσεις ή αποζημιώσεις λόγω τοκετού, δεν αφαιρούνται (Σήμερα καταβάλλονται πλήρεις αποδοχές για 16 εβδομάδες

Γονική
Για τους γονείς με παιδιά στο Νηπιαγωγείο, χορηγείτε άδεια μέχρι 15 εργάσιμες ώρες.

Άδεια Αιμοδοσίας
Οι αιμοδότες εργαζόμενοι που συμμετέχουν σε Εθελοντική Αιμοδοσία για την Τράπεζα Αίματος της Εταιρίας, δικαιούνται μία επιπλέον ημέρα άδεια, εντός μηνός από την ημερομηνία συμμετοχής τους στην αιμοδοσία.

Άδεια εξετάσεων
Χορηγείται ειδική άδεια με αποδοχές σε μαθητές- σπουδαστές- φοιτητές ηλικίας έως 40 ετών, 2 μέρες για κάθε ημέρα εξετάσεων και μέχρι 14 ημέρες το χρόνο (σήμερα ισχύει ως 27 ετών).
Για τους ως άνω εργαζόμενους χορηγείται επίσης αντίστοιχη άδεια άνευ αποδοχών για τις πλέον των 14 ημερών και μέχρι 30 το χρόνο. Για εργαζόμενους άνω των 40 ετών, ισχύει η προβλεπόμενη από την ΕΓΣΕΕ αντίστοιχη άδεια εξετάσεων, για 30 ημέρες το χρόνο, άνευ αποδοχών.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΕΙ-ΤΕΙ

Στα παιδιά των υπαλλήλων της Εταιρίας που εισάγονται για πρώτη φορά σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ, πλην όσων λάβουν υποτροφία «Σ. Δεληγιάννη», χορηγείται χρηματικό βραβείο, ίσο με
14 ημερομίσθια ΕΓΣΣΕ για Α.Ε.Ι.
10 ημερομίσθια ΕΓΣΣΕ για Τ.Ε.Ι.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε περίπτωση θανάτου εργαζόμενου (με σύμβαση αορίστου χρόνου), καταβάλλεται ετήσιο ποσό ύψους 45 ημ/σθιων ΕΓΣΣΕ για κάθε ανήλικο τέκνο του, απ΄ ευθείας σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα κάθε ανήλικου τέκνου και μέχρι την ενηλικίωσή του.

Σε περίπτωση θανάτου του ίδιου του εργαζόμενου εν ενεργώ υπηρεσία, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφασίζει την πρόσληψη μέλους της οικογένειας του θανόντος, με την προϋπόθεση ότι ο προσλαμβανόμενος είναι ενήλικας και ικανός να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Εταιρία.

ΕΞΟΔΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ή ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Με εκκίνηση το σχολικό έτος 2003-2004, η παροχή του Βρεφονηπιακού ή Νηπιαγωγείου αναπροσαρμόζεται σε 90 ημερομίσθια ΕΓΣΣΕ. Η φύλαξη στο σπίτι παραμένει στα 80 ημερομίσθια ΕΓΣΣΕ.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΚΝΩΝ

Στους εργαζόμενους (με σύμβαση αορίστου χρόνου) με παιδιά που φοιτούν στις παρακάτω βαθμίδες εκπαίδευσης, χορηγείται παροχή για κάθε παιδί ανά σχολικό έτος, ως εξής :
Για παιδιά του Δημοτικού 3 ημερομίσθια ΕΓΣΣΕ, Γυμνασίου 6 ημερομίσθια ΕΓΣΣΕ, Λυκείου 8 ημερομίσθια ΕΓΣΣΕ. Για παιδιά που φοιτούν στα κρατικά ΑΕΙ-ΤΕΙ της χώρας και σε αντίστοιχες ισότιμες σχολές του εξωτερικού, η ετήσια σχολική παροχή ανέρχεται σε 14 ημερομίσθια ΕΓΣΣΕ αν η σχολή βρίσκεται στο νομό που κατοικεί ο εργαζόμενος γονέας και σε 28 ημερομίσθια αν η σχολή βρίσκεται σε άλλο νομό ή σε άλλη χώρα.
Τα παραπάνω καταβάλλονται στη μισθοδοσία μηνός Νοεμβρίου εκάστου έτους.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Η εκπαίδευση /επιμόρφωση γίνεται κατά κανόνα σε εργάσιμες μέρες. Για τυχόν εξαιρέσεις θα ενημερώνεται το Σωματείο.

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η Εταιρία παρέχει οικονομική ενίσχυση για την πραγματοποίηση εκδρομών (εσωτερικού ή εξωτερικού) που προγραμματίζονται και οργανώνονται από το Σωματείο ή Τμήματα /Διευθύνσεις (με συμμετοχή 30 τουλάχιστον ατόμων), με προηγούμενη ενημέρωση της Διεύθυνσης Προσωπικού, στις οποίες μπορεί να συμμετέχουν οι σύζυγοι και τα παιδιά των εργαζομένων και που περιορίζονται σε 4 μη εργάσιμες ημέρες το χρόνο κατά μέγιστο.
Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 2 ημερομίσθια ΕΓΣΕΕ ανά άτομο ανά ημέρα.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπάλληλοι που έχουν συνταξιοδοτηθεί στο παρελθόν ή θα αποχωρήσουν στο μέλλον λόγω συνταξιοδότησης από την Εταιρία ή από Εταιρία του Ομίλου, δεν θα προσλαμβάνονται εκ νέου στην Εταιρία ούτε θα απασχολούνται με άλλη σχέση εργασίας.

ΑΡΓΙΕΣ

Ημέρες αργιών των εργαζομένων είναι εκείνες που ορίζονται από το Νόμο και τις Συμβάσεις που δεσμεύουν την Εταιρία. Στην περίπτωση που μία Επίσημη (όχι τοπική) αργία συμπέσει με Σάββατο μεταφέρεται σε άλλη ημέρα, συμπεριλαμβανομένης και της κινητής αργίας που έχει καθιερωθεί αντί της Πέτρου και Παύλου.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
α. Στους εργαζόμενους, που κατά την αποχώρησή τους έχουν συμπληρώσει 20 έτη υπηρεσίας στην Εταιρεία και έως 27, και πρόκειται να αποχωρήσουν από την Εταιρεία λόγω Κανονικής Συνταξιοδότησης από τον Κύριο Ασφαλιστικό Φορέα τους, καταβάλλεται ένας και μισός (1,5) συνολικός μικτός μηνιαίος μισθός αποζημίωσης ως «έκτακτη καταβολή» στην ατομική τους μερίδα που υπάρχει στην ασφαλιστική εταιρία ΦΟΙΝΙΞ METROLIFE ΕΜΠΟΡΙΚΗ
β. Στους εργαζόμενους που κατά την αποχώρησή τους έχουν συμπληρώσει 28 ή επιπλέον έτη υπηρεσίας στην Εταιρεία, και πρόκειται να αποχωρήσουν από την Εταιρεία λόγω Κανονικής Συνταξιοδότησης από τον Κύριο Ασφαλιστικό Φορέα τους, καταβάλλονται δύο
(2) συνολικοί μικτοί μηνιαίοι μισθοί αποζημίωσης ως «έκτακτη καταβολή» στην ατομική τους μερίδα που υπάρχει στην ασφαλιστική εταιρεία ΦΟΙΝΙΞ METROLIFE ΕΜΠΟΡΙΚΗ

2. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ

α. ΘΑΝΑΤΟΣ
Σε περίπτωση θανάτου από οποιαδήποτε αιτία καταβάλλεται στους δικαιούχους που έχει ορίσει ο ασφαλισμένος ποσό ίσο με 30 μηνιαίους μισθούς, με ανώτατο ποσό κάλυψης κατ΄ άτομο 100.000€.
(Σήμερα ισχύουν 15 μηνιαίοι μισθοί)

β. ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
Σε περίπτωση μόνιμης ολικής και συνεχούς ανικανότητας ασφαλισμένου η Ασφαλιστική Εταιρία θα καταβάλει σαν αποζημίωση στον ανίκανο να εργαστεί ποσό ίσο με 20 μηνιαίους μισθούς με ανώτατο ποσό κάλυψης κατ΄ άτομο 80.000€, σε 3 ίσες ετήσιες καταβολές.
(Σήμερα ισχύουν 15 Μηνιαίοι μισθοί).
· ανικανότητας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Συμβόλαιο μεταξύ Εταιρίας και Ασφαλιστικής Εταιρίας σαν συμπληρωματική αποζημίωση, δηλαδή αθροιστικά με την αποζημίωση Μόνιμης Μερικής Ανικανότητας από Ατύχημα.
· Το ανώτατο όριο Συνολικής Ευθύνης που αναλαμβάνει η Ασφαλιστική Εταιρία για καταβολή αποζημιώσεων εξαιτίας Εργατικού Ατυχήματος σε Ομάδα Εργαζομένων αναπροσαρμόζεται σε 1.500.000€ (σήμερα ισχύει 586.000€).

3. ΕΥΡΕΙΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Αναπροσαρμόζεται το ανωτάτου ορίου αποζημίωσης για κάθε ένα ασφαλισμένο άτομο σε 8.800€ ανά έτος.

Καλυπτόμενα Αναγνωρισμένα Έξοδα για:
1. Δωμάτιο και τροφή σε αναγνωρισμένο Νοσοκομείο ή Κλινική μέχρι του ποσού των 60€ ανά ημέρα (σήμερα ισχύει 37€).
2. Επίδομα φυσιολογικού τοκετού ίσο με 1.000,00€ για κάθε μητρότητα, πλην αποβολής (σήμερα ισχύει 88€).

Συνάδελφοι
Πρέπει όλοι μαζί να συμβάλουμε ουσιαστικά στην εφαρμογή του Εσωτερικού μας Κανονισμού.

Να αξιοποιήσουμε τις διατάξεις, ώστε ο Ε.Κ. να γίνει στην πράξη εργαλείο βελτίωσης των εργασιακών μας σχέσεων.


Ο ΝΕΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΟΛΩΝ ΜΑΣ

Οι καιροί είναι δύσκολοι.

Συναδελφικά, για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  

Θωμάς Δούρος   

  O Γεν. Γραμματέας

  Νίκος Σκλαβούνος

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΟ | ΠΕΠΕΚΟ

Κατασκευή & Φιλοξενία: komvos.gr