Προστασία προσωπικών δεδομένων

Το παρόν περιγράφει την πολιτική της Πανελλήνιας Ενωσης Προσωπικού Εργαζομένων στην ΕΚΟ ,με διακριτικό τίτλο ΠΕΠΕΚΟ, (εφεξής ‘σωματείο’), σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει από τους επισκέπτες των σελίδων του (εφεξής "χρήστες"). 

1. Τήρηση αρχείου Προσωπικών Δεδομένων
Κατά την επίσκεψη σας στις σελίδες του σωματείου μας (www.pepeko.gr) και κατά την εγγραφή σας στις υπηρεσίες του είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.), προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι αντίστοιχες υπηρεσίες (newsletters) για λογαριασμό σας αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για τα νέα του σωματείου μας.
Διευκρινίζεται ότι το σωματείο(www.pepeko.gr) δεν διαθέτει δημόσια προσβάσιμο κατάλογο ηλεκτρονικών διευθύνσεων των συνδρομητών του. Ως εκ τούτου, τα τυχόν προσωπικά δεδομένα (π.χ ονόματα πρόσβασης, κλπ) που εμφανίζονται οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του σωματείου(www.pepeko.gr) προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.
Το σωματείο(www.pepeko.gr) ενεργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και στοχεύει στην καλύτερη εφαρμογή της ορθής πρακτικής σε ότι αφορά το Internet. Τα προσωπικά σας στοιχεία τηρούνται με ασφάλεια για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του σωματείου και διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σας σχέσης με το σωματείο. Όταν πρόκειται για στοιχεία ατόμων που δεν έχουν ακόμα εγγραφεί σε κάποια υπηρεσία, αλλά έχουν συμμετάσχει κατά καιρούς σε άλλες on-line δραστηριότητες (π.χ. σε έρευνες, ψηφοφορίες), τα στοιχεία τους διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης της συγκεκριμένης δραστηριότητας.
Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο σωματείο(www.pepeko.gr), χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό και τα συνδεδεμένα ή συνεργαζόμενα με αυτό σωματεία ή συνδικαλιστικές ενώσεις , για στατιστικούς λόγους. Στοιχεία του αρχείου κοινοποιούνται επίσης στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματος τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Χρήστης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα σχετικά άρθρα της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα.
 
2. Χρήση cookies
Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε επίσκεψής σας στο site του σωματείου μας(www.pepeko.gr), οι σελίδες τις οποίες βλέπετε, μαζί με τα cookies που τυχόν περιέχουν "φορτώνονται" στον Υπολογιστή σας.
Τα cookies είναι κείμενο-αρχεία μέσω των οποίων ο server του σωματείου αναγνωρίζει τον υπολογιστή σας.
Τα cookies καταγράφουν μόνο τις περιοχές του site που ο εν λόγω υπολογιστής έχει επισκεφθεί και για πόσο χρονικό διάστημα. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ρυθμίσει τον υπολογιστή του ώστε να αποδέχεται την ύπαρξη των cookies, να ειδοποιείται όταν εκδίδεται ένα cookie, ή να απορρίπτει την εγκατάσταση των cookies.
Σε περίπτωση που δεν έχετε ρυθμίσει τον υπολογιστή σας να απορρίπτει τα cookies, μπορείτε να πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα του σωματείου ανώνυμα, μέχρι τη στιγμή που θα εγγραφείτε σε κάποια από τις υπηρεσίες του.
 
3. Παροχή πληροφοριών
Κατά καιρούς θα σας παρέχουμε πληροφορίες για άλλες υπηρεσίες του σωματείου μας(www.pepeko.gr) στις οποίες μπορείτε να εγγραφείτε και να χρησιμοποιήσετε. Θα σας προσφέρουμε επίσης τη δυνατότητα να συμμετάσχετε σε έρευνες και ψηφοφορίες που διεξάγονται από το σωματείο μας ή τις συνεργαζόμενες συνδικαλιστικές ενώσεις,οργανισνούς,ινστιτούτα και σωματεία, οι οποίες θα βοηθούν στην ερευνα και μελέτη για την εξέλιξη εργασιακών θεμάτων τόσο στην παγκόσμια κοινότητα όσο και στην Ελληνική.
 
4. Χρήστες κάτω των 18
Για χρήστες κάτω των 18 ετών θεωρείται δεδομένη η εκ των προτέρων εξασφάλιση της συγκατάθεσης των γονέων/ κηδεμόνων σε κάθε περίπτωση δήλωσης προσωπικών στοιχείων στην ιστοσελίδα του σωματείου.
 
5. Απόρρητο Επικοινωνιών
Το σωματείο(www.pepeko.gr) δεσμεύεται από την νομοθεσία περί απορρήτου των επικοινωνιών που πραγματοποιούνται μέσω του δικτύου του.

 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΟ | ΠΕΠΕΚΟ

Κατασκευή & Φιλοξενία: komvos.gr