ΝΕΑ/ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΠΕΠΕΚΟ

test

Επιστολή Ομοσπονδίας για ΣΣΕ Ομίλου ΕΛΠΕ 16/01/2013

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΟ - Έτος ίδρυσης 1974

Επιστολή Ομοσπονδίας για ΣΣΕ Ομίλου ΕΛΠΕ 16/01/2013

Epistoli-Omospondias

Αθήνα, 16/01/2013
Αριθ.πρωτ. 7683

ΠΡΟΣ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
              κ. Κομνηνό, Πρόεδρο ΕΛ.ΠΕ.
              κ. Κωστόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΛ.ΠΕ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Διοικήσεις Εταιρειών Ομίλου ΕΛΠΕ
                           ΑΣΠΡΟΦΟΣ υπόψη κου Φωτόπουλου
                           ΝΤΙΑΞΟΝ υπόψη κου Κόκκοτου
                           ΕΚΟ &
                           ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ υπόψη κου Ψυχογιού

...ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Συγκεντρώσεις σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα για το μέλλον του ΤΕΑΠΕΠ

Αθήνα, 17/12/2012

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 14/12 η συνάντηση των εργαζομένων και συνταξιούχων με θέμα ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΤΕΑΠΕΠ.

Ο κόσμος που βρέθηκε στο ξενοδοχείο GRAND HOTEL, ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Η παρουσία ενός από τους καλύτερους αναλογιστές στην Ελλάδα και επί χρόνια συνεργάτης της Ομοσπονδίας κυρίου Β. Μαριού, έδωσε με παραστατικό και λεπτομερή τρόπο μια ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με την κατάσταση που βρισκόταν το ΤΕΑΠΕΠ και ποια κατεύθυνση πρέπει να ακολουθήσει προκειμένου το ταμείο ως ΝΠΙΔ να λειτουργήσει με βιωσιμότητα και χωρίς ελλείμματα.

...ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ασφαλιστικό ALICO

2 Απριλίου 2002

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι

Ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις με την εταιρία για το εταιρικό ασφαλιστικό πρόγραμμα.

Η συμφωνία μεταξύ εταιρίας και σωματείου καταγράφηκε σε πρακτικό και εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της εταιρίας την Παρασκευή 29/3/2002.

Το Δ.Σ. της ΠΕΠ-ΕΚΟ προχώρησε στην παραπάνω συμφωνία λαμβάνοντας υπόψη :

  • Τις τεράστιες ανισότητες ως προς τις απολαβές που δημιουργούσε το προηγούμενο πρόγραμμα.
  • Τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει το Σωματείο από τις αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων για την προκαταβολή αποζημίωσης εταιρικού ασφαλιστικού προγράμματος, αύξηση min παροχής και τροποποίηση όρων του συμβολαίου
  • Τις νέες συνθήκες στο ασφαλιστικό σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης που ισχύει από 1/1/1993.
  • Την ανάγκη να ισχύουν ίδιοι όροι ασφάλισης και παροχών για όλους τους εργαζόμενους στην ΕΚΟ-ΕΛΔΑ ΑΒΕΕ


Το νέο πρόγραμμα θα αποτελεί μέρος του Εσωτερικού Κανονισμού Εργασίας και προβλέπει τα παρακάτω:

Το νέο πρόγραμμα είναι πρόγραμμα τύπου «καθορισμένων παροχών».

Το ύψος της παροχής που λαμβάνει ο εργαζόμενος κατά την ώρα της αποχώρησης είναι ανταποδοτικό ανάλογα με τις καταβληθείσες εισφορές τόσο του ιδίου όσο και του εργοδότη προσαυξημένες με την απόδοσή τους.

Δημιουργείται ατομική μερίδα ανά εργαζόμενο, μέσω της οποίας ο δικαιούχος ενημερώνεται ετησίως για το συνολικό ύψος του λογαριασμού του.

Τα ποσοστά εισφορών του νέου συνταξιοδοτικού προγράμματος είναι :

i. Για τους εργαζόμενους που είναι ασφαλισμένοι σε κύριο ασφαλιστικό ταμείο έως την 31-12-1992 :
Εισφορά εργοδότη: Από 01-07-2002 ποσοστό 5,50%
                             : Από 01-07-2003 ποσοστό 6,50%
Εισφορά εργαζόμενου : Ποσοστό τουλάχιστον 1,50% και έως 5,00%.

ii. Για τους εργαζόμενους που είναι ασφαλισμένοι σε κύριο ασφαλιστικό ταμείο από την 01-01-1993 και μεταγενέστερα :
Εισφορά εργοδότη: Από 01-07-2002 ποσοστό 1,00%
                             : Από 01-07-2003 ποσοστό 1,30%
Εισφορά εργαζόμενου : Ποσοστό τουλάχιστον 0,50% και έως 5,00%.

Σημείωση: Στην συνεδρίαση του Δ.Σ. της εταιρίας ο Πρόεδρος και ο Δ/νων Σύμβουλος, δεσμεύτηκαν για την βελτίωση του νέου προγράμματος για τους εργαζόμενους που έχουν ασφαλιστεί μετά την 1-1-1993.

H εισφορά θα υπολογίζεται επί των συνολικών τακτικών αποδοχών.
Στο νέο πρόγραμμα υπάγονται σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης:

Εργαζόμενοι της πρώην ΕΚΟ ΑΒΕΕ  :      από ημ/νία πρόσληψης
Εργαζόμενοι της πρώην ΕΛΔΑ –Ε :         από 01-04-1998
Εργαζόμενοι της πρώην ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ :     από 01-01-2000
Εργαζόμενοι της πρώην ΕΚΟΛΙΝΑ :         από 01-07-2002
Εργαζόμενοι της πρώην ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ :    από 01-07-2002

Οι προσληφθέντες μέχρι σήμερα απ΄ ευθείας στην ΕΚΟ-ΕΛΔΑ ΑΒΕΕ θεωρούνται ενταγμένοι από την πρόσληψη.

Με βάση τα ως άνω έτη υπαγωγής στην ασφάλιση σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης:

α. Πριν την συμπλήρωση 10ετίας στην ασφάλιση, ο εργαζόμενος λαμβάνει τις προσωπικές εισφορές του και τις αποδόσεις του που θα προκύπτουν από το νέο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.

β. Από 10,01 έτη υπαγωγής στην ασφάλιση, ο εργαζόμενος λαμβάνει τις προσωπικές εισφορές του και τις αποδόσεις τους και επιπλέον ποσοστό των εργοδοτικών εισφορών και των αναλογικών αποδόσεών τους, ως κάτωθι:

· Από 10,01–15,00, το 1/2 των εργοδοτικών εισφορών και αποδόσεων.
· Από 15,01-20,00, τα 2/3 των εργοδοτικών εισφορών και αποδόσεων.
· Από 20,01 το 100% των εργοδοτικών εισφορών και αποδόσεων

Σε περίπτωση αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης ο εργαζόμενος θα λαμβάνει το 100% των εισφορών και αποδόσεων.

Υπάρχει θετική προσέγγιση από πλευράς Εταιρείας για αύξηση του Συμβολαίου Ζωής από 15 ασφαλιστέους μισθούς σε 24.

ΛΥΣΗ του προηγούμενου Ασφαλιστικού προγράμματος
· Διακοπή ισχύοντος : 30-06-2002
· Καταβολές αποζημίωσης με ατομικά στοιχεία υπαλλήλων και αποδοχές 30/06/2002.

ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ
α) 1η δόση τον Ιούλιο 2002
β) 2η δόση τον Ιανουάριο 2003
γ) 3η δόση τον Ιανουάριο 2004

Ελάχιστο ποσόν ανά δόση τα 6.000 € (εφ΄ όσον φυσικά το συνολικό ποσό της παροχής τα υπερβαίνει).

Συνάδελφοι
Είναι φανερό ότι το νέο ασφαλιστικό εταιρικό πρόγραμμα είναι βελτιωμένο για την συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων .στόχος μας είναι η βελτίωση των όρων για τους εργαζόμενους που είναι ασφαλισμένοι μετά το 1993.


Συναδελφικά, για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  

Θωμάς Δούρος 

  O Γεν. Γραμματέας

 Ζ. Ζαφειρόπουλος

Απεργία 24ωρη προειδοποιητική για την Τρίτη 23/04/2002

17 Απριλίου 2002

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι,
Οι αρχιτέκτονες της Μετοχοποίησης/Ιδιωτικοποίησης επιδιώκουν να «ροκανίσουν» τις αποδοχές των εργαζομένων, σε μια προσπάθεια να προσελκύσουν χρηματιστές και τυχοδιώκτες στο πλιάτσικο του Δημοσίου Τομέα Πετρελαίου.

Οι «εκσυγχρονιστές» της διοίκησης αφού μοίρασαν στους ημέτερους από 1.1.2002, Merit 4%, αποφάσισαν στην συνέχεια να περικόψουν τις αποδοχές των υπολοίπων εργαζομένων και κατά τις προχθεσινές διαπραγματεύσεις για την ΕΣΣΕ 2002 μας εμφάνισαν την ακόλουθη «αντιπρόταση» στα αιτήματά μας :

  • Γενική αύξηση 2,5% από 1/1/2002.
  • Αναπροσαρμογή δραχμικών επιδομάτων (Δρομολογίων 6%, εισπράξεων 13%).
  • Ένταξη στα κλιμάκια της Σύμβασης χωρίς το δοκιμαστικό εξάμηνο.
  • Μετάθεση των αιτημάτων για μείωση χρόνου εργασίας και εταιρικής αποζημίωσης στον Ε.Κ.
  • Κανένα θεσμικό αίτημά μας δεν έγινε δεκτό (αύξηση επιδόματος αδείας, μια επιπλέον αυτόματη μετάταξη, ρήτρα τιμαριθμικής αναπροσαρμογής...)

Ταυτόχρονα το διευθυντικό κατεστημένο (με την καθοδήγηση των διοικούντων αρχίζει να ψελλίζει απειλές και να βάζει αμφιβολίες για τη νομική υπόσταση των Σωματείων και) αξιοποιεί τα τερτίπια και τις μεθοδεύσεις της αναδιάρθρωσης.

Νομίζουν ότι (με τις νομικίστικες ακροβασίες, το κακήν κακώς «κλείσιμο» των βιβλίων) έχουν απαλλάξει τους εαυτούς τους από τις αμαρτίες του παρελθόντος και τώρα αυτό που τους απομένει είναι να χρεώσουν στις πλάτες και στο εισόδημα των εργαζομένων τις ζημιές τους.

Δεν διαθέτουν καμιά πρωτοτυπία. Είναι αδέξιοι εκτελεστές μιας κυβερνητικής ευρώδουλης πολιτικής, που θέλει την συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους, την εκποίηση της δημόσιας περιουσίας, την υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων, την οικονομική και νομισματική υποδούλωση της χώρας στις πολυεθνικές και το διεθνές χρηματιστηριακό κεφάλαιο, την προβολή της εθνικής και πολιτικής αξιοπρέπειάς μας.

Καταγγέλλουμε και θα αγωνιστούμε ενάντια σ΄ αυτή τη λαίλαπα, όχι συντεχνιακά και οικονομίστικα. Το ζήτημα δεν είναι απλά να αυξήσουμε το 0,8% και να συμβιβαστούμε με την μιζέρια που θέλουν να επιβάλουν, αλλά να περιφρουρήσουμε το θεσμό των Συλλογικών Συμβάσεων, που μας κατοχυρώνουν την απασχόληση, την αμοιβή και τις συνθήκες εργασίας.

Αυτές τις μέρες Τραπεζοϋπάλληλοι, Εκπαιδευτικοί, Νοσοκομειακοί, εργαζόμενοι στις συγκοινωνίες, στις ΔΕΚΟ αγωνίζονται να ανατρέψουν αυτή την πολυμέτωπη κυβερνητική επίθεση. Μέσα σ΄ αυτές τις συνθήκες φαίνεται περίεργη η σχετική «άπνοια» που επικρατεί στον Ενεργειακό Τομέα.

Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια.

Η εκχώρηση, στους Λυκάνθρωπους της επιχείρησης δεν θα γίνει με προγραφές της απασχόλησης, του εισοδήματος και των εργασιακών σχέσεων.

Μπορεί οι διοικούντες και οι πολιτικοί προϊστάμενοί τους να απεργάζονται την εκποίηση της επιχείρησης, εμείς όμως δεν αποποιούμαστε όσα με αγώνες κατακτήσαμε.

Συνάδελφοι,
Η ανακοίνωση που μόλις διαβάσατε κυκλοφόρησε αυτούσια στις 21/5/1998 με την υπογραφή του αξέχαστου Λουκά, που αύριο, 18/4/2002 κλείνουν 3 χρόνια από το θάνατό του. Οι μόνες αλλαγές είναι στο πλαίσιο των αιτημάτων μας (με μαύρα), στις παρενθέσεις (με τα λοξά) που δεν ισχύουν σήμερα, και στην προσθήκη της λέξης «Λυκάνθρωποι».

Από τότε η Διοίκηση επαναλαμβάνει μονότονα την ανυπαρξία της· και ατενίζοντας το μέλλον, σταθερά οπισθοδρομεί.

«Μικροδιευθυντές» εγκλωβισμένοι στα μεγαλοσυμφέροντά τους, γνωρίζοντας ότι η διευθυντική τους καρέκλα κλωνίζεται απ’ την επερχόμενη λαίλαπα, (η νεορώσικη νομενκλατούρα έχει δικούς της κομισάριους) κάνουν την ύστατη προσπάθεια.

Περιορίζοντας τις γενικές αυξήσεις στο ελάχιστο και απαξιώνοντας το προσωπικό, μηχανεύονται τρόπους (ΙΧ, ALICO, συχνές προαγωγές σε θέσεις μαϊμούθ) για να αυγατίσουν την αποζημίωσή τους. Ταυτόχρονα τρέχουν πανικόβλητοι να κρυφτούν πίσω απ’ το θλιβερό προσωπείο της υποταγής: «Ορίστε τι κάναμε για σας, σύντροφε στρατηγικέ!»

Μα τι είδους άνθρωποι είναι αυτοί που εθελότυφλοι στις νεοφιλελεύθερες παρλαπίπες αποψιλώνουν την Ελλάδα αφήνοντας στα παιδιά μας και στα παιδιά τους το τίποτα;

Αυτοί οι ίδιοι δεν είναι που φώναζαν το 1984 ότι η ESSO (τότε) είναι εθνική περιουσία; Τι σημαίνει σήμερα γι αυτούς «εθνικό»; Ποιο είναι το όραμά τους; Να κάνουν μεγάλη την Ελλάδα για ποιους; Ποια η «τιμή» της πατρίδας;

Συνάδελφοι,
Παραμένοντας σταθεροί στις αρχές και στα οράματα αυτού του Σωματείου, κηρύσσουμε

24ωρη προειδοποιητική απεργία για την Τρίτη, 23/4/2002

(ημέρα που αξιολογούνται και οι εξής μία προσφορές του διαγωνισμού της απευθείας ανάθεσης!) διεκδικώντας αιτήματα όχι μόνο δίκαια, αλλά και ρεαλιστικά, κινούμενα ταυτόχρονα στα πλαίσια των γενικών αυξήσεων της ΕΛΠΕ.

Συνάδελφοι,
Χθες η Ιταλία νέκρωσε για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια και οι Ιταλοί εργαζόμενοι σύσσωμοι αγωνίζονται «υπέρ των δικαιωμάτων και κατά της αυθαιρεσίας που επιχειρείται με την ανατροπή των εργασιακών σχέσεων και με το ασφαλιστικό». Τις προσεχείς μέρες ετοιμάζονται οι γερμανοί εργαζόμενοι. Ο μπερλουσκονισμός, συνάδελφοι, είναι παντού. Έχουμε υποχρέωση να σταθούμε απέναντί του.

Με δεδομένη όμως από τη ΓΣΕΕ τη μετατόπιση της απόφασης για απεργία, από την Ε.Ε. στο Γενικό της Συμβούλιο, και με την ηχηρή απουσία και της Ομοσπονδίας, το Σωματείο μας πήρε απόφαση να μην συμμετέχει στην αυριανή (18/4/2002) 24ωρη απεργία.

Επειδή όμως το πρόβλημα που θα υπάρχει στα Μέσα Μεταφοράς προβλέπεται οξύ, οι συνάδελφοι πρέπει να γνωρίζουν ότι καλύπτονται από τα κατά τόπους Εργατικά Κέντρα. Σημειώστε ότι απόφαση για απεργία έχουν πάρει 50 από τα 65 Ε.Κ. (συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων Αθήνας, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Λάρισας, Βόλου) και 30 από τις 45 Ομοσπονδίες.

Συνάδελφοι,
Εκτός απ’ το Ασφαλιστικό, έχουμε δρόμο μπροστά μας. Οφείλουμε να παλαίψουμε για τη Συλλογική μας Σύμβαση, αλλά και να αντισταθούμε στο ξεπούλημα του Εθνικού μας πλούτου.

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ,
23/4/2002


Συναδελφικά, για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  

Θωμάς Δούρος 

  O Γεν. Γραμματέας

  Ζ. Ζαφειρόπουλος

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΟ | ΠΕΠΕΚΟ

Κατασκευή & Φιλοξενία: komvos.gr