ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΕ 2024-2027

 Από τον συνδυασμό ‘’ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ’’ οι συνάδελφοι

·         ΣΠΥΡΑΝΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ)                                                                                            
·         ΟΦΘΑΛΜΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ                                                                    
·         ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
·         ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ               
                                        
Από τον συνδυασμό ‘’ΕΝΩΤΙΚΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ-Ε.Α.Μ.Ε’’ οι συνάδελφοι:
·         ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ)                                            
·         ΔΗΜΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   
·         ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ)   
                                                        
Από τον συνδυασμό ‘Μ.Ε.Σ.Α οι συνάδελφοι:
·         ΧΗΡΑ ΜΑΡΙΑ
·         ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  
                                                                                
Από τον συνδυασμό ‘’ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ’’  :

ΔΕΝ ΕΚΛΕΓΕΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ                            

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΟ | ΠΕΠΕΚΟ

Κατασκευή & Φιλοξενία: komvos.gr