ΠΕΠΕΚΟ 2024 Συγκρότηση σε Σώμα

    .  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΟ ΑΒΕΕ
ΑΡΙΘ. ΕΓΚΡ. 2905/1974
ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 6, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ.    Τηλ. 210-7725042, 7725043    www.pepeko.gr
              
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.
 
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1
 
Του Σωματείου «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΟ ΑΒΕΕ»
 
Στο Μαρούσι σήμερα 26/04/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, συνήλθαν σε Συνεδρίαση τα νεοεκλεγμένα μέλη για το Δ.Σ. του προαναφερόμενου Σωματείου που εκλέχθηκαν από τις αρχαιρεσίες της 22/04/2024, με θέμα: Συγκρότηση σε Σώμα.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ(άπαντες):Π.Περουτσέας,Σ.Σπυράντης,Σ.Μαγκανιώτης,Ι.Λουπασάκης, Α.Μιχαλόπουλος,Ε.Καραβιτάκης,Ε.Δημάκης,Κ.Φωτεινάκης,Μ.Χήρα,Κ.Πετρόγιαννης,Ε.Πάτρα
 
Βάση του Άρθρου 17 του καταστατικού του Σωματείου, τα μέλη του Δ.Σ. προχώρησαν κατόπιν ψηφοφορίας στην συγκρότηση του Σώματος, ως ακολούθως :
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Σ.Σπυράντης                        
Α ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ε.Δημάκης                                                    
Β ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Σ.Μαγκανιώτης                    
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                         Ε.Καραβιτάκης                     
ΑΝΑΠΛ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                     Π.Περουτσέας          
ΤΑΜΙΑΣ                                              Α.Μιχαλόπουλος     
ΓΡΑΜ.ΤΥΠΟΥ & Δ.ΣΧΕΣΕΩΝ           Ι.Λουπασάκης
ΜΕΛΗ                                                Κ.Φωτεινάκης
                                                          Μ.Χήρα
                                                          Κ.Πετρόγιαννης
                                                          Ε.Πάτρα
 
Αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα, λύθηκε η Συνεδρίαση.
Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του ΔΣ Π.Ε.Π.Ε.Κ.Ο.
 
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
 
   Ο Πρόεδρος                                                                                         O Γεν. Γραμματέας
 
 
           
 Σ.ΣΠΥΡΑΝΤΗΣ                                                                                          Ε.ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗΣ

 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΟ | ΠΕΠΕΚΟ

Κατασκευή & Φιλοξενία: komvos.gr