ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2018 - 2021

Λιάρος Μιχάλης ΜΕΣΑ
Γρατσάνης Ιωάννης ΑΚΕ
Γάβη Χρυσούλα ΣΣ

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΟ | ΠΕΠΕΚΟ

Κατασκευή & Φιλοξενία: komvos.gr