ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΠΕΚΟ 2018 - 2021

Πρόεδρος Σ. Σπυράντης
Αντιπρόεδρος Α Λ.Μυλωνάς
Αντιπρόεδρος Β Κ.Κόμης
Γενικός Γραμματέας Μ.Καραβιτάκης
Αναπληρωτής Γραμματέας Β.Δημάκης 
Ταμίας Π. Περουτσέας
Γραμ. Δ. Σχέσεων & Τύπου Σ. Μαγκανιώτης
Μέλη

Μ.Χήρα
Κ.Πετρόγιαννης
Κ.Τσερφόλιος
Π.Θεοδοσίου

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΟ | ΠΕΠΕΚΟ

Κατασκευή & Φιλοξενία: komvos.gr