Ανακοίνωση - Δελτίο τύπου - Ανοιχτή επιστολή - Διαμαρτυρία (’ρνηση Προέδρου να μας δεχτεί στα Δ.Σ. της ΕΚΟ-ΕΛΔΑ)

Ανακοίνωση - Δελτίο τύπου - Ανοιχτή επιστολή - Διαμαρτυρία (Άρνηση Προέδρου να μας δεχτεί στα Δ.Σ. της ΕΚΟ-ΕΛΔΑ)

5 Ιουνίου 2003

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η – Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ
Α Ν Ο Ι Χ Τ Η  Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η – Δ Ι Α Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ι Α

Συνάδελφοι,

Επειδή τα γεγονότα τρέχουν πιο γρήγορα από τον κοινωνικό μονόλογο, αναζητήσαμε τηλεφωνικώς τον κ. Γεώργιο Μωραΐτη, Πρόεδρο του Δ.Σ της ΕΚΟ-ΕΛΔΑ ΑΒΕΕ, για να ζητήσουμε σήμερα (5/6/2003) επείγουσα συνάντηση προ ημερήσιας διατάξεως, με το Δ.Σ. της Εταιρείας στην οποία συμβαίνει να προεδρεύει και στην οποία (για να του θυμίσουμε) εργαζόμαστε.

Ο κ. Πρόεδρος αρνήθηκε να μιλήσει μαζί μας, διαμηνύοντάς μας μέσω της γραμματέως του ότι δεν θέλει να μας μιλήσει μετά την τελευταία μας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, προς κάθε αρμόδιο, συναρμόδιο και αναρμόδιο.

Επειδή, εμείς οι εργαζόμενοι, δεν έχουμε πρόσβαση στα αστυνομικά όργανα για να μεταφέρουμε τα μηνύματά μας, θα θυροκολλήσουμε την ανακοίνωσή μας στο γραφείο του κ. Προέδρου και θα προσπαθήσουμε να την επιδώσουμε στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ., ελπίζοντας ότι δεν θα μας σταματήσουν τα ΜΑΤ.

Συναδελφικά, για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  

Θωμάς Δούρος 

  O Γεν. Γραμματέας

   Νίκος Σκλαβούνος

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΟ | ΠΕΠΕΚΟ

Κατασκευή & Φιλοξενία: komvos.gr