2016 - 2019

 

Επιτροπή Σκαραμαγκά - Ασπροπύργου - Υγραερίων

Κόμης Κωνσταντίνος
Ρήγας Δημήτριος
Παναγιωτίδης Θεόφιλος
Καγκελίδης Κωνσταντίνος 
Πούρνος Αριστοτέλης
Σδράκας Βσσίλειος

Επιτροπή Θεσσαλονίκης Αλμπανάκη Αικατερίνη
Στεφανίδης Γεώργιος
Σαρμής Βασίλειος
Χαλκίδης Γεώργιος
Αντιπρόσωπος Κρήτης Κολαρετάκης Εμμανουήλ
Λεβεντάκης Πέτρος
Αντιπρόσωπος Ρόδου Χαστάλης Γρηγόρης 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΟ | ΠΕΠΕΚΟ

Κατασκευή & Φιλοξενία: komvos.gr