ΕΤΕΑΠΕΠ

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών της 08/12/2018 για την αναδειξη των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου...

...ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 Οι εκλογές θα διεξαχθούν το Σάββατο 08 Δεκεμβρίου 2018 από τις 08.00π.μ μέχρι της 18.00 μ.μ...

Δείτε την σχετική ανακοίνωση 

...ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 Κατάρτιση Αλφαβητικών Πινάκων Υποψηφίων και Ψηφοδελτίων για την εκλογή μελών Δ.Σ.

Δείτε την σχετική ανακοίνωση 

...ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 Διαβάστε την σχετική ανακοίνωση, δείτε την "Αίτηση υποψηφιότητας για το Διοικητικό Συμβούλιο" και κατεβάστε την "Υπεύθυνη δήλωση για υποψηφιότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο"...

Δείτε την σχετική ανακοίνωση 

...ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (29/07/2018, τεύχος 2ο, αριθμός φύλλου 2525)

...ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 Σας γνωρίζουμε ότι, ύστερα από το αποτέλεσμα των αρχαιρεσιών της 25/06/2018 για την αναδειξη των μελών του νέου Δοιηκητικού Συμβουλίου...

...ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση Ελεγκτών για την χρήση που έληξε 31/12/2017 σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

...ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΟ | ΠΕΠΕΚΟ

Κατασκευή & Φιλοξενία: komvos.gr