Ανακοίνωση ΠΕΠΕΚΟ για απόφαση δικαστηρίου για απεργιακές κινητοποιήσεις της ΠΟΕ

    .  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΟ ΑΒΕΕ
ΑΡΙΘ. ΕΓΚΡ. 2905/1974
ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 6, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ.    Τηλ. 210-7725042, 7725043    www.pepeko.gr
              

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  
 
Μαρούσι, 20/12/2023
Συνάδελφοι.
 
Με απόφαση του δικαστηρίου που μας γνωστοποιήθηκε σήμερα, οι απεργιακές κινητοποιήσεις που προκήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας (Π.Ο.Ε) κηρύχθηκαν νόμιμες.
 
Συνάδελφοι οι απεργιακές κινητοποιήσεις συνεχίζονται νόμιμα και καλούμε τους συναδέλφους να συμμετέχουν.(συν/νη Ανακοίνωση ΠΟΕ)
 
Ο αγώνας δεν σταματάει εδώ και για κάθε νέα εξέλιξη θα σας κρατάμε ενήμερους.
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
 
 

Ο Πρόεδρος


Σ. ΣΠΥΡΑΝΤΗΣ

O Γεν. Γραμματέας


Μ. ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗΣ
 
 
 

 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΟ | ΠΕΠΕΚΟ

Κατασκευή & Φιλοξενία: komvos.gr