Ανακοίνωση ΠΕΠΕΚΟ για απόφαση δικαστηρίου για απεργιακές κινητοποιήσεις

   .  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΟ ΑΒΕΕ
ΑΡΙΘ. ΕΓΚΡ. 2905/1974
ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 6, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ.    Τηλ. 210-7725042, 7725043    www.pepeko.gr
              

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 
 
Μαρούσι, 19/12/2023

Συ          Συνάδελφοι.

 
Με απόφαση του δικαστηρίου που μας γνωστοποιήθηκε σήμερα, οι απεργιακές κινητοποιήσεις που προκήρυξε το σωματείο της ΠΕΠΕΚΟ κηρύχθηκαν παράνομες και καταχρηστικές.
 
Όμως η απόφαση του δικαστηρίου δέχθηκε μερικώς την αγωγή της εταιρείας, δίνοντας μας έτσι την δυνατότητα στο μέλλον, ως σωματείο και εργαζόμενοι, να προκηρύξουμε εφόσον το κρίνουμε αναγκαίο απεργία με τους ίδιους λόγους.
 
Συνάδελφοι από χθες η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας (Π.Ο.Ε) προκήρυξε απεργιακές κινητοποιήσεις στις εταιρείες μας και καλούμε τους συναδέλφους να συμμετέχουν.(συν/νη Ανακοίνωση ΠΟΕ)
 
Ο αγώνας δεν σταματάει εδώ και για κάθε νέα εξέλιξη θα σας κρατάμε ενήμερους.
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
 
 

Ο Πρόεδρος


Σ. ΣΠΥΡΑΝΤΗΣ

O Γεν. Γραμματέας


Μ. ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗΣ
 
 
 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΟ | ΠΕΠΕΚΟ

Κατασκευή & Φιλοξενία: komvos.gr