Συνάντηση Σωματείου με Δ/ντα Σύμβουλο.Ε.Κ., Αξιολόγηση, Μετατάξεις κλπ

Συνάντηση Σωματείου με Δ/ντα Σύμβουλο.Ε.Κ., Αξιολόγηση, Μετατάξεις κλπ

23 Οκτωβρίου 2002

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Συνάδελφοι,

Στις 16-10-02 έγινε συνάντηση του Σωματείου με τον Δ/ντα Σύμβουλο της εταιρείας Κο Στ. Παπαδόπουλο.
Της συνάντησης αυτής προηγήθηκαν άλλες που είχαν γίνει με την Δ/νση Προσωπικού για τα θέματα που απασχολούν τους εργαζόμενους.
Τα θέματα που συζητήθηκαν στις 16-10-02 και για τα οποία κατ΄ επανάληψη έχουμε εκφράσει τις θέσεις μας τόσο σε συναντήσεις με την εταιρεία όσο και μέσα από τις ανακοινώσεις μας και τα φύλλα του Παλμού ήταν τα παρακάτω:

  1. Αξιολόγηση. Αναγνωρίστηκε ότι το σύστημα αξιολόγησης είναι στρεβλό. Θα αναζητηθούν τρόποι δικαιότερης αντιμετώπισης.
  2. Έγινε εισήγηση από το Σωματείο να δίδεται τουλάχιστο η Μέση Αμοιβή Απόδοσης στους συναδέλφους που συνταξιοδοτούνται. Και αυτό το θέμα θα εξετασθεί προς θετική κατεύθυνση.
  3. Μετά από διαπίστωση κακής εφαρμογής της πολιτικής αυτοκινήτων η εταιρεία αποδέχτηκε την πρόταση του Σωματείου για διόρθωση της στρέβλωσης, και δόθηκαν σε όλους τους επιθεωρητές, μηχανικούς πρατηρίων αυτοκίνητα, ως εργαλείο δουλειάς.
  4. Διαπιστώθηκε και από τα δύο μέρη ότι οι συνθήκες εργασίας στον Πύργο Αθηνών δεν είναι καθόλου καλές. Για αυτό γίνεται προσπάθεια βελτίωσης συνθηκών και αγοράς νέου ιδιόκτητου κτηρίου έως το τέλος του 2004.
  5. Υπερωρίες. Είναι θετική η προσπάθεια για την κατάργηση υπερωριών. Δυστυχώς όμως παρατηρήθηκε ότι σε κάποιες Δ/νσεις συνάδελφοι αναγκάζονται να κτυπούν κάρτες και να εργάζονται υπερωριακά, χωρίς αποδοχές. Η εταιρεία δεσμεύτηκε να εξετάσει το θέμα .
  6. Για τους 40 συναδέλφους που παίρνουν επίδομα παραμονής στον ίδιο κλιμάκιο της ΕΣΣΕ, μετά από αίτημα του Σωματείου, η εταιρεία δεσμεύτηκε να λυθεί θετικά το θέμα έως το τέλος του 2002 – Ιαν.2003 για μετατάταξή τους στο επόμενο κλιμάκιο της ΕΣΣΕ.


Συνάδελφοι,
Μπορεί να γινόμαστε μονότονοι, αλλά τονίσαμε και σε αυτή την συνάντηση ότι:
Η τήρηση και η εφαρμογή του Εσωτερικού Κανονισμού και της Εργατικής Νομοθεσίας είναι θέματα αρχής όχι μόνο για εμάς τους εργαζόμενους, αλλά και για την Εταιρεία, και σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέψουμε την καταστρατήγηση τους.

Κλείσαμε τρία χρόνια από την τελευταία (1999) αναθεώρηση του Εσωτερικού μας Κανονισμού.

Επειδή οι μεταβολές στις οικονομικές, εργασιακές, κοινωνικές συνθήκες έχουν αλλάξει, κρίνουμε πως είναι απαραίτητη και επιβάλλεται η τροποποίηση και συμπλήρωσή του σε πολλά άρθρα, αφού είναι αναπόσπαστα δεμένος με την ΕΣΣΕ, και πρέπει να βελτιώνεται συνεχώς, ώστε ανά πάσα στιγμή να περιγράφει με σαφήνεια και να κατοχυρώνει τους όρους εργασίας μας.
Έτσι στις 18-10-02 επιδώσαμε στην Εταιρεία κείμενο με τα πεδία εκείνα που θεωρούμε ότι πρέπει να αλλάξουν.

Συνάδελφοι,
Η προσπάθεια και η συσπείρωση όλων μας πρέπει να ενταθεί για την υπεράσπιση του ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ και την διεύρυνση των εργασιακών μας κατακτήσεων.

Συναδελφικά, για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  

Θωμάς Δούρος

  O Γεν. Γραμματέας

Νίκος Σκλαβούνος

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΟ | ΠΕΠΕΚΟ

Κατασκευή & Φιλοξενία: komvos.gr