Οικογενειακό επίδομα ΟΑΕΔ 2012

Προς διευκόλυνση, αναρτήσαμε στο Εσωτερικό Δίκτυο την πλήρη Ανακοίνωση του ΟΑΕΔ (με τους όρους, προϋποθέσεις, υποδείγματα κλπ).
Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις Εργοδότη δίδονται από τη Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού Ομίλου (κα Μ.Θεοχάρη).

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  

Σ. Σπυράντης   

  O Γεν. Γραμματέας

   Ι. Καμπάνης

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΟ | ΠΕΠΕΚΟ

Κατασκευή & Φιλοξενία: komvos.gr