Απαντητική Επιστολή ΠΕΠΕΚΟ Κοινωνικής Προσφοράς 30/03/2012

Απαντητική Επιστολή ΠΕΠΕΚΟ Κοινωνικής Προσφοράς

Αθήνα 30-03-2012

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Είναι γνωστό σε όλους ότι το σωματείο μας και οι εργαζόμενοι στην εταιρεία, έχουν αναπτύξει πλούσια δράση, στο πλαίσιο της κοινωνικής αλληλεγγύης. Σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης και ύφεσης, σαν αυτή που βιώνουμε, το σωματείο μας και οι εργαζόμενοι, με τα μέσα που διαθέτει ο καθένας, θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια και θα συμμετάσχουμε σε δράσεις που έχουν ως στόχο την ενίσχυση των αδυνάτων. Άλλωστε, ως εργαζόμενοι, είμαστε και οι άμεσα πληττόμενοι από τις συνέπειες της κρίσης.

Η κοινωνική ευαισθησία, ωστόσο, ιδιαίτερα σε μια κρίσιμη περίοδο για τους εργαζόμενους, όπως αυτή που βιώνουμε, δεν μπορεί παρά να έχει ως αφετηρία της το σεβασμό προς τα εργασιακά δικαιώματα, και ιδίως τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, σε κάθε δε περίπτωση, δεν μπορεί να λειτουργεί ως όχημα για την ανατροπή των όρων εργασίας.

Το σωματείο μας, με αίσθημα ευθύνης, τόσο απέναντι στα μέλη του, όσο και απέναντι στην κοινωνία, θα συνεχίσει το κοινωνικό του έργο, ενώ καλεί την εταιρεία στην από κοινού εξεύρεση πρόσφορων μέσων για την ανάπτυξη δράσεων για την ενίσχυση όσων χρειάζονται τη βοήθειά μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  

Χ. Καραβαρας 

  O Γεν. Γραμματέας

   Σ. Σπυράντης

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΟ | ΠΕΠΕΚΟ

Κατασκευή & Φιλοξενία: komvos.gr