Ανακοίνωση για υπογραφή Πρακτικού Συμφωνίας για νέα ΕΣΣΕ 2022-2025

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΟ ΑΒΕΕ
ΑΡΙΘ. ΕΓΚΡ. 2905/1974
ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 6, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ.    Τηλ. 210-7725042, 7725043    www.pepeko.gr
                       

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


 Μαρούσι 04/08/2022

Συνάδελφοι.
Σήμερα υπεγράφη το πρακτικό συμφωνίας μεταξύ του Σωματείου και της Εταιρείας ολοκληρώνοντας έτσι μια 3μηνη διαπραγμάτευση, η οποία εξ αρχής είχε στόχο όχι μόνο να διασφαλίσει τους όρους αμοιβής και εργασίας, αλλά  και να δημιουργήσει θετικές προοπτικές για το μέλλον.
Σας παραθέτουμε τους όρους που τροποποιήθηκαν από την προηγουμένη ΕΣΣΕ:
·         Νέα  ΕΣΣΕ 3τους διάρκειας από 01/05/2022 έως 30/04/2025.
 
·         Αύξηση των βασικών μισθών κατά 4% για την επόμενη 3ετία, (2+1+1) με το 2% να χορηγείται από 1/5/2022.
 
·         Αύξηση στο ποσοστό της εργοδοτικής εισφοράς στο ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα (Grupamma-MetLife) κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες στην επόμενη 3ετία (0,5+0,5+1) με εφαρμογή την 1/5/2022.
 
·         Αύξηση του επιδόματος εγκατάστασης:
·         από 160€ σε 180€ από 1/9/2022,
·         από 180€ σε 195€ την 1/9/2023,
·         από 195€ σε 210€ την 1/9/2024.
 
·         Αύξηση του ποσού των διατακτικών Χριστουγέννων στο ποσό των 300€ και Πάσχα στο ποσό των 250€.
 
·         Αύξηση του ποσού της ΕΚΟ Κάρτας Καυσίμων στα 60€ μηνιαίως και χορήγησή του σε 12μηνη βάση, με ισχύ από 1/8/2022.
 
·         Αύξηση οικονομικής ενίσχυσης σε εργαζόμενους με προστατευόμενα παιδιά με ειδικές ανάγκες με το ποσό να διαμορφώνεται στα 2100€.
 
·         Αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης πολυτέκνων (για την κατηγορία αυτή οι διατακτικές διαμορφώνονται στο ποσό των 550€).
 
·         Το ποσό που χορηγείται για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς διαμορφώνεται από 1600€ σε 2000€.
 
·         Το ποσό που χορηγείται για την γέννηση τέκνου διαμορφώνεται από 300€ σε 400€.
 
·         Αύξηση του βοηθήματος για τους αριστούχους μαθητές με το ποσό να διαμορφώνεται στα 220€.
 
·         Αύξηση του βοηθήματος για τους αριστούχους φοιτητές-σπουδαστές με το ποσό να διαμορφώνεται στα 550€.
 
·         Θεσπίζεται νέα κατηγορία μακροχρόνιας υπηρεσίας τα 30 έτη με δώρο αξίας 300€.
 
·         Για πρώτη φορά θεσμοθέτηση εντός ΕΣΣΕ των μισθολογικών προαγωγών με το ποσοστό να διαμορφώνεται από 10% σε 15% ετησίως ,επί του συνόλου των εργαζομένων της εταιρείας με εφαρμογή από 1/1/2023.
 
·         Για πρώτη φορά θεσμοθέτηση εντός ΕΣΣΕ της χορήγησης μεταβλητής αμοιβής απόδοσης με βάση την επίτευξη Ομιλικών, Εταιρικών και Ατομικών στόχων, η οποία για την πλήρη επίτευξή τους θα ισούται με το 30% του μηνιαίου μικτού μισθού του εργαζόμενου.
 
·         Με ισχύ από 1/1/2023 οι 2 βασικοί μισθοί που προέβλεπε η ΕΣΣΕ ως αμοιβή παραγωγικότητας(15ος και 16ος βασικός μισθός) θα ενσωματωθούν στους μισθούς κλιμακίων. Η εν λόγω διαδικασία εξασφαλίζει ότι δεν θα προκύψει διαφοροποίηση επί τα χέιρω των αποδοχών των εργαζομένων.
 
·          Με ισχύ από 1/1/2023 η αύξηση των βασικών μισθών που συνδέεται με την προϋπηρεσία (χρονοεπίδομα) διαμορφώνεται ενιαία σε ποσοστό 1% επί του μισθολογικού κλιμακίου του εργαζομένου για κάθε συμπληρωμένο έτος υπηρεσίας.
 
·         Ενσωματώνονται όλες οι νέες άδειες και διευκολύνσεις που προβλέπονται από τον πρόσφατο Ν.4808/2021, χωρίς παράλληλα να θίγονται οι ευνοϊκότερες ρυθμίσεις της ΕΣΣΕ για τις άδειες.
 
Επίσης ανανεώνεται για 3 έτη ο Εσωτερικός Κανονισμός Εργασίας, με πρόβλεψη ξεχωριστής πολιτικής κατά της βίας και της παρενόχλησης.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους εργαζόμενους που με τη στάση τους όλο αυτό το μακρύ χρονικό διάστημα των διαπραγματεύσεων, επέδειξαν υπομονή και εμπιστοσύνη στην διαπραγματευτική ομάδα του Σωματείου, προκειμένου να επιτευχθεί μια επωφελής για όλους συμφωνία, αποδεικνύοντας έμπρακτα την εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλουν την Συνδικαλιστική τους οργάνωση.
Τέλος οφείλουμε να ευχαριστήσουμε την διαπραγματευτική ομάδα από πλευράς εταιρίας για την συμβολή της στην επίτευξη της τελικής συμφωνίας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΟ | ΠΕΠΕΚΟ

Κατασκευή & Φιλοξενία: komvos.gr