Συμπαράσταση για Βιομ. Φωσφ. Λιπασμάτων 19-01-2006

Συμπαράσταση για Βιομ. Φωσφ. Λιπασμάτων

19 Ιανουαρίου 2006

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ-ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ (Β.Φ.Λ.)

Συνάδελφοι

Είμαστε μαζί σας στον αγώνα που κάνετε ώστε να μην χαθεί καμία άλλη θέση εργασίας, να διασφαλιστεί η ανάπτυξη και η προοπτική της εταιρείας.

Η απελευθέρωση αγοράς λιπασμάτων οδήγησε στη συρρίκνωση της Λιπάσματοβιομηχανίας σε όφελος μεσαζόντων και τραπεζών.

1990 ΑΕΒΑΛ στο δρόμο 1000 συνάδελφοι

1998 Λιπάσματα Δραπετσώνας 400 συνάδελφοι

1999 Συνεταιριστικά Λιπάσματα ΑΕ 700 συνάδελφοι.

Φτάνει πια.
Η κερδοφορία τους δεν μπορεί να αυξάνεται προγράφοντας τις δικές μας θέσεις εργασίας.

Συναδελφικά
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  

Ηλίας Ρέκκας   

  O Γεν. Γραμματέας

  Ναυσικά Τόλια

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΟ | ΠΕΠΕΚΟ

Κατασκευή & Φιλοξενία: komvos.gr