Text Size

22 ΙΑΝ 2016 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΕΑΠΕΠ

Σας καλούμε να παρευρεθείτε το Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2016 στις
9.30 το πρωί στο Ξενοδοχείο NOVUS (Καρόλου 23, πλατεία Καραϊσκάκη Αθήνα / Στάση
ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ), για μια συζήτηση – ενημέρωση με θέμα το παρόν και το μέλλον του Επαγγελματικού Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών - ΕΤΕΑΠΕΠ.
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

19 IAN 2016 - ΕΤΕΑΠΕΠ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ενημέρωση του Επαγγελματικού Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών - ΕΤΕΑΠΕΠ για την ανασύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

22 ΔΕΚ 2015 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 10% ΑΠΟ 01/01/2016

Ενημέρωση του Επαγγελματικού Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών - ΕΤΕΑΠΕΠ για απόφαση μείωσης όλων των συντάξεων απο 1/1/2016.
 
ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π Απόφαση έγκρισης / ΦΕΚ

27/02/2013: ΦΕΚ 409 Μετατροπή Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π. σε Ν.Π.Ι.Δ    ΦΕΚ 409 - Τεύχος β'

25/02/2013: Διαβάστε την Απόφαση Έγκρισης Καταστατικού    Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ.

 

ΤΟ ΤΕΑΠΕΠ ΓΙΝΕΤΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.

Την Δευτέρα 18-2-2013 η Ομοσπονδία δια του Πρόεδρου της Ν.ΟΡΦΑΝΟΥ και του Γραμματέα Π.ΚΟΝΤΟΥΣΙΑΔΗ υπέγραψαν την συμβολαιογραφική πράξη ως όριζε το αρμόδιο Υπουργείο ως τελευταία πράξη πριν την δημοσίευση στο ΦΕΚ τις μετατροπής του ΤΕΑΠΕΠ από ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ.

Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα εντατικοποιηθούν οι συσκέψεις του ορισθέντος Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτό υπερψηφίστηκε από το 17ο Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 16-2-2013.

 

 Συγκεντρώσεις σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα για το μέλλον του ΤΕΑΠΕΠ.

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 14/12 η συνάντηση των εργαζομένων και συνταξιούχων με θέμα ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΤΕΑΠΕΠ.

 

Ο κόσμος που βρέθηκε στο ξενοδοχείο GRAND HOTEL, ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

 

Η παρουσία ενός από τους καλύτερους αναλογιστές στην Ελλάδα και επί χρόνια συνεργάτης της Ομοσπονδίας κυρίου Β. Μαριού, έδωσε με παραστατικό και λεπτομερή τρόπο μια ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με την κατάσταση που βρισκόταν το ΤΕΑΠΕΠ και ποια κατεύθυνση πρέπει να ακολουθήσει προκειμένου το ταμείο ως ΝΠΙΔ να λειτουργήσει με βιωσιμότητα και χωρίς ελλείμματα.

 

Οι τοποθετήσεις τόσο του Προέδρου της Ομοσπονδίας Μ. Ορφανού και Γ.Γραμματέα Π. Κοτουσιάδη κατέδειξαν την αναγκαιότητα αλλαγής σελίδας τόσο σε θέμα νοοτροπίας όσο και λειτουργίας του Ταμείου υπό τον έλεγχο Εργαζομένων και Εργοδοτών.

 

Οι πρόεδροι των Σωματείων Εργαζομένων και Συνταξιούχων που παρευρέθησαν επιβεβαίωσαν την θέληση όλων για ένα ταμείο Ανεξάρτητο και Βιώσιμο, καταδικάζοντας το χθες οραματιζόμενοι το αύριο.

 

Εργαζόμενοι και Συνταξιούχοι σήμερα Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου και ώρα 17.00 στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ στην Αθήνα σας καλούμε όλους που ανήκετε στην οικογένεια των εταιρειών εμπορίας Πετρελαιοειδών και Υγραερίου να παρευρεθείτε προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με το Σήμερα και το Αύριο του Επικουρικού μας Ταμείου.

 

Ο Πρόεδρος της ΠΕΠΕΚΟ.

Σ. Σπυράντης

salonica-1
 salonica-2

 

ΕΞΑΙΡΕΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΕΑ  ΤΟ ΤΕΑΠΕΠ

Πηγή: Express.gr 03/01/13-07:36

Στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης εντάσσονται υποχρεωτικά από την 1η Ιανουαρίου του νέου έτους όλα τα επικουρικά ταμεία και οι τομείς επικουρικής ασφάλισης για τους οποίους ναι μεν υποβλήθηκε αίτημα εξαίρεσης από την ένταξή τους στο ΕΤΕΑ, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), ωστόσο μέχρι 31.12.2012 δεν υποβλήθηκαν στο υπουργείο Εργασίας αναλογιστικές μελέτες και καταστατικά κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002 (Α΄160) ή β) ή απορρίφθηκαν, όπως επισημαίνεται σε εγκύκλιο που εξέδωσε ο υπουργός Εργασίας Ι. Βρούτσης.

Για όσες περιπτώσεις έχουν υποβληθεί μέχρι 31.12.2012 αναλογιστικές μελέτες και καταστατικά και εκκρεμεί η επεξεργασία τους στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή και στην αρμόδια Διεύθυνση Επαγγελματικής Ασφάλισης του υπουργείου η προθεσμία ολοκλήρωσης των σχετικών διαδικασιών παρατείνεται έως τις 28.2.2013.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, κατόπιν αιτήματος των αντιπροσωπευτικότερων συνδικαλιστικών οργανώσεων των ασφαλισμένων τους εξαιρέθηκαν από την ένταξη στο ΕΤΕΑ οι τομείς ΤΕΑΥΕΚ, ΤΕΑΥΦΕ, ΤΕΑΥΝΠΤ, ΤΕΑΥΕΤ, ΤΕΑΠΕΠ, ΤΕΑΧ και ΤΕΑΑΠΑΕ του ΤΕΑΙΤ, το ΤΕΑΔΥ και οι τομείς του ΤΕΑΠΟΚΑ και ΤΑΔΚΥ, καθώς και το ΕΤΑΤ ως προς την επικουρική ασφάλιση.

Ωστόσο ορισμένες συνδικαλιστικές οργανώσεις δεν έχουν υποβάλει τα απαιτούμενα από τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002 στοιχεία, δηλαδή καταστατικό και αναλογιστική μελέτη παρά τα σχετικά έγγραφα (ΑΠ Φ51000/12138/169/1-6-2012 και Φ51000/οικ.20698/301/18-9-2012) του υπουργείου, με τα οποία επισημαίνετο ότι η καθυστέρηση και η αδράνεια ως προς την ολοκλήρωση των διαδικασιών για τη μετατροπή τους σε επαγγελματικά ταμεία θα είχε ως αντίκτυπο τη μη ομαλή καταβολή των συντάξεων.

Για το λόγο αυτό κρίθηκε επιβεβλημένη η υπαγωγή στο ΕΤΕΑ όσων ταμείων δεν έχουν ολοκληρώσει τις απαιτούμενες ενέργειες για την ουσιαστική μετατροπή τους σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.

Κατόπιν των ανωτέρω, στο πλαίσιο των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 12 της εν λόγω πράξης νομοθετικού περιεχομένου από την 1η Ιανουαρίου 2013 εντάσσονται υποχρεωτικά στο ΕΤΕΑ το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) και οι τομείς του ΤΑΔΚΥ και ΤΕΑΠΟΚΑ, καθώς και ο τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων (ΤΕΑΥΕΚ) του ΤΕΑΙΤ, καθώς μέχρι 31.12.2012 δεν υποβλήθηκαν στο υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας από τις αντιπροσωπευτικότερες οργανώσεις των ασφαλισμένων τους καταστατικό και αναλογιστική μελέτη για τη μετατροπή τους σε ΝΠΙΔ – επαγγελματικά ταμεία υποχρεωτικής ασφάλισης.

Έως τις 28 Φεβρουαρίου 2013 θα εξετασθεί εάν θα ενταχθούν στο ΕΤΕΑ ή θα μετατραπούν σε επαγγελματικά ταμεία - ΝΠΙΔ τα εξής: Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑΑΠΑΕ), Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιριών Πετρελαιοειδών (ΤΕΑΠΕΠ), Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων (ΤΕΑΥΕΤ), Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΕΑΥΦΕ), Επικουρικής Ασφάλισης Χημικών (ΤΕΑΧ) και Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτορείων (ΤΕΑΥΝΠΤ) του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ), καθώς και του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ).