ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΠΕΚΟ 20_12_2022

  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΟ ΑΒΕΕ
ΑΡΙΘ. ΕΓΚΡ. 2905/1974
ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 6, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ.    Τηλ. 210-7725042, 7725043    www.pepeko.gr
             
 
Μαρούσι  20/12/2022
 
ANAKOIΝΩΣΗ
 
 
Συνάδελφοι.
 
Καθώς ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες μια ακόμη χρονιά, με πολλές δυσκολίες και αρκετές προκλήσεις, κάνοντας και μια αποτίμηση των πεπραγμένων, αναδεικνύοντας τα θετικά αλλά και καταδεικνύοντας τα αρνητικά, με στόχο η επόμενη χρονιά να αποτελέσει εφαλτήριο για περαιτέρω βελτίωση των εργασιακών συνθηκών για όλους τους εργαζομένους.
 
Καθοριστικής σημασίας υπήρξε η υπογραφή 3ετους ΕΣΣΕ και ΕΚ όχι μόνο με θετικό μισθολογικό πρόσημο αλλά και με όρους αντικειμενικά σαφώς βελτιωμένων παροχών, οι οποίες δημιουργούν την προσδοκία το επόμενο χρονικό διάστημα να είναι εφικτή η στόχευση του Σωματείου για μισθούς και παροχές στα επίπεδα της ΕΣΣΕ του 2009.
 
Η σημαντικότερη αλλαγή των όρων αμοιβής των εργαζομένων ήταν η ενσωμάτωση του πριμ παραγωγικότητας στους βασικούς μισθούς, διαχρονικό αίτημα του Σωματείου, το οποίο αλλάζει καθοριστικά την μισθολογική εξέλιξη, την αποζημίωση ,την αποταμίευση των προγραμμάτων, και τέλος το ύψος των συντάξεων ( ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΠΕΠ ).
 
Από τις πιο ουσιαστικές αποφάσεις που πάρθηκαν, οι οποίες στοχεύουν στην ‘’θωράκιση’’ του μέλλοντος της λειτουργίας της εταιρείας, αποτέλεσε η μονιμοποίηση 50 εργολαβικών εργαζομένων με πολυετή παρουσία στην ΕΚΟ ΑΒΕΕ.
 
Όμως συνεχίζουν να υπάρχουν και θέματα, τα οποία έπρεπε να είχαν διευθετηθεί ή στην χειρότερη  περίπτωση δρομολογηθεί, και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό στην παρούσα συγκυρία, καθώς δεν υπάρχει ακόμα ξεκάθαρος ‘’οδικός χάρτης’’ από πλευράς διοίκησης της εταιρείας.
 
Από τις αρχές του νέου έτους είναι άμεσης προτεραιότητας για το σωματείο θέματα, που παραμένουν ανοιχτά όπως:
 
·        άμεση κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας, όπως αυτές προέκυψαν από τις δυο αλλεπάλληλες εθελούσιες αποχωρήσεις, και δεν πρόκειται να κάνουμε ‘’εκπτώσεις’’ σε θέσεις ιδιαίτερα κομβικές όπως είναι στις εγκαταστάσεις, στελέχη πωλήσεων αλλά και στον πιστωτικό έλεγχο, καθώς τίθενται ζητήματα τεχνικής αλλά και εμπορικής ασφάλειας.
 
·        για τους εργαζόμενους με σύμβασή ορισμένου χρόνου, άμεση ένταξη και υπογραφή συμβάσεων αορίστου χρόνου στην ΕΚΟ ΑΒΕΕ.
            Η υπομονή μας στο συγκεκριμένο ζήτημα εξαντλείται.
 
Τέλος πιστεύουμε ότι έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για την αλλαγή του καθεστώτος αποζημιώσεων όπως αυτές είχαν συμφωνηθεί προφορικά μεταξύ Προεδρείου και Εταιρείας στα πρότυπα των προγραμμάτων εθελουσίας αποχώρησης.
 
 
Συνάδελφοι συνεχίζουμε με σχέδιο, στρατηγική και υπομονή, οραματιζόμενοι ένα καλύτερο μέλλον για όλους μας.
 
Ευχόμαστε ολόψυχα σε εσάς και τις οικογένειες σας Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος.
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
 
 

Ο Πρόεδρος


Σ. ΣΠΥΡΑΝΤΗΣ

O Γεν. Γραμματέας


Μ. ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗΣ
 
 
 
 
 
 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΟ | ΠΕΠΕΚΟ

Κατασκευή & Φιλοξενία: komvos.gr