Ανακοίνωση για Τακτική Γενική Συνέλευση 2022 την ΔΕΥΤΕΡΑ 21_11_2022

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΟ ΑΒΕΕ
ΑΡΙΘ. ΕΓΚΡ. 2905/1974
ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 6, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ.    Τηλ. 210-7725042, 7725043    www.pepeko.gr
             
 
Μαρούσι  15/11/2022
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 
 
Καλούνται τα μέλη του Σωματείου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 21-11-2022 και ώρα 15:00 μ.μ., στην αίθουσα εκπαίδευσης στο (-1ος)στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΚΟ ΑΒΕΕ στο Μαρούσι, Χειμάρρας 8α, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
 
1.    Οικονομικός Απολογισμός 2021 και έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
Οικονομικός Προϋπολογισμός 2022
 
2.    Διοικητικός Απολογισμός 2021
Πρόγραμμα Δράσης 2022
 
3.    Ενημέρωση από Εκπροσώπους Εργαζομένων στο ΔΣ ΕΚΟ ΑΒΕΕ.
 
4.    Ενημέρωση από Επιτροπή Αιμοδοσίας.
 
5.    Εξουσιοδότηση στο ΔΣ για την προκήρυξη απεργιακών κινητοποιήσεων
 
6.    Έγκριση κάλυψης δαπάνης για αγορά δωροεπιταγών για αγορά καυσίμων συνολικής αξίας 30.000€ για το έτος 2022
 
7.    Ερωτήσεις/τοποθετήσεις.
 
Συνάδελφοι.
Μετά την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου περί λειτουργίας Σωματείων, καθίσταται αναγκαίά και υποχρεωτική η δυνατότητα των μελών ενός Σωματείου να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
Για πρώτη φορά το Σωματείο της ΠΕΠΕΚΟ θα χρησιμοποιήσει μικτό σύστημα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης(δηλ. φυσική παρουσία ή εξ αποστάσεως μέσω κινητού τηλεφώνου,PC,TABLET).
Την Πέμπτη 17/11/2022 θα σταλεί από την εταιρεία που έχει αναλάβει για λογαριασμό του Σωματείου την δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας, οδηγίες για το τρόπο σύνδεσης ,συμμετοχής καθώς και ψηφοφορίας.
Όσοι συνάδελφοι μέλη συμπλήρωσαν και απέστειλαν έγκαιρα την φόρμα με τα απαραίτητα στοιχεία στον Γενικό Γραμματέα, θα ενημερωθούν στο mail που έχουν υποδείξει.
 
Η παρουσία όλων των μελών κρίνεται όχι μόνο αναγκαία αλλά και επιβεβλημένη, καθώς μέσα από μια μαζική συμμετοχή θα στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ενότητας και δυναμικής της ΠΕΠΕΚΟ.
 
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
 
 

Ο Πρόεδρος


Σ. ΣΠΥΡΑΝΤΗΣ

O Γεν. Γραμματέας


Μ. ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗΣ
 
  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΟ | ΠΕΠΕΚΟ

Κατασκευή & Φιλοξενία: komvos.gr