3 ήμερη Απεργιακή κινητοποίηση 28-29-30 Μαρτίου 2019

  

Μαρούσι 19/03/2019
 
 
Συνάδελφοι
 
Με απόφαση του Δ.Σ. της Π.Ε.Π.Ε.Κ.Ο, αποφασίστηκε η προκήρυξη απεργιακών κινητοποιήσεων με 48ωρη απεργία την Πέμπτη 28/03/2019 και την Παρασκευή 29/03/2019 και 24ωρη το Σάββατο 30/03/2019

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΟ | ΠΕΠΕΚΟ

Κατασκευή & Φιλοξενία: komvos.gr