ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

                                               ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΟ ΑΒΕΕ
ΑΡΙΘ. ΕΓΚΡ. 2905/1974
ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 6  151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ.    Τηλ.210-7725042,7725043     www.pepeko.gr
 
                                                
                                                Μαρούσι  13/03/2019
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 
 
Καλούνται τα μέλη του Σωματείου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 18-03-2019 και ώρα 16:00 μ.μ., στην αίθουσα εκπαίδευσης στο (-1ος)στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΚΟ ΑΒΕΕ στο Μαρούσι, Χειμάρρας 8α, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
 
1.      Οικονομικός Απολογισμός 2018 και έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
Οικονομικός Προϋπολογισμός 2019
 
2.      Διοικητικός Απολογισμός 2018
Πρόγραμμα Δράσης 2019
 
3.      Ενημέρωση από Εκπροσώπους Εργαζομένων στο ΔΣ ΕΚΟ ΑΒΕΕ.
 
4.      Ενημέρωση από Επιτροπή Υγιεινής & Ασφάλειας / Επιτροπή Αιμοδοσίας.
 
5.      Εξουσιοδότηση στο ΔΣ για την προκήρυξη απεργιακών κινητοποιήσεων
 
6.      Πρόταση ΔΣ για επέκταση πρόσθετων καλύψεων Ιατροφαρμακευτικού προγράμματος με συμμέτοχή των εργαζομένων.
 
7.      Ομιλίες.
 
Συνάδελφοι.
Η παρουσία όλων των μελών κρίνεται όχι μόνο αναγκαία  αλλά και επιβεβλημένη, καθώς μέσα από μια μαζική συμμετοχή θα στείλουμε  ένα ξεκάθαρο μήνυμα ενότητας και δυναμικής της ΠΕΠΕΚΟ.
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

Σ.ΣΠΥΡΑΝΤΗΣ  

   

 

 

 

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ε.ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗΣ

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΟ | ΠΕΠΕΚΟ

Κατασκευή & Φιλοξενία: komvos.gr