ΔΣ ΠΕΠΕΚΟ 2016 - 2018

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΠΕΚΟ  2016 - 2018


Πρόεδρος Σ. Σπυράντης
Αντιπρόεδρος Α Σ. Βερελή
Αντιπρόεδρος Β Ε. Μοσχόβου
Γενικός Γραμματέας Κ. Κόμης
Αναπληρωτής Γραμματέας Κ. Ταχματζίδης
Ταμίας Π. Περουτσέας
Κοσμήτωρ Α. Σαντοριναίου
Μέλη Σ. Μαγκανιώτης
Κ. Καγκελίδης

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΟ | ΠΕΠΕΚΟ

Κατασκευή & Φιλοξενία: komvos.gr