ΠΕΠΕΚΟ:ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 : ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Συνάδελφοι,

Η υφιστάμενη Ε.Σ.Σ.Ε. για τους εργαζόμενους της ΕΚΟ λήγει στις 31.12.2015.

Το ΔΣ του Σωματείου, αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας των συλλογικών διαπραγματεύσεων και χθες, 10/12/15, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση με τους εκπροσώπους της εταιρίας.

Συνεκτιμώντας τη θεαματική βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τις πολύ σημαντικές περικοπές που υπέστησαν οι εργαζόμενοι στις δύο τελευταίες Συμβάσεις Εργασίας, καθώς και το γενικότερο περιβάλλον (αύξηση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών), το ΔΣ της ΠΕΠΕΚΟ, παρουσίασε το διεκδικητικό του πλαίσιο, που συνοπτικά περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Επαναφορά των διατάξεων περί αυτόματων μετατάξεων
  • Προσμέτρηση των ετών προϋπηρεσίας στην μισθολογική εξέλιξη των εργαζομένων, σύμφωνα με τους Πίνακες της ΕΣΣΕ
  • Παροχή καυσίμων ΕΚΟ στους εργαζόμενους της ΕΚΟ ΑΒΕΕ σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ομίλου
  • Καταβολή αμοιβής απόδοσης που είχε προσωρινά ανασταλεί
  • Καταβολή της αμοιβής παραγωγικότητας, που είχε προσωρινά ανασταλεί
  • Συνυπολογισμός του χρόνου γεύματος (όπου αυτό παρέχεται) στο χρόνο εργασίας για όλους τους εργαζόμενους
  • Επαναφορά της εργοδοτικής εισφοράς στο Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα στα προηγούμενα της επίπεδα
  • Πρόσληψη με σύμβαση αορίστου χρόνου συναδέλφων οι οποίοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και εξακολουθούν μέχρι και σήμερα να εργάζονται μέσω εταιριών τρίτων («εργολαβικοί»)
  • Ενεργοποίηση της διαδικασίας προσλήψεων στην ΕΚΟ ΑΒΕΕ, η οποία είναι η μοναδική εταιρεία του Ομίλου που δεν προβαίνει σε προσλήψεις προσωπικού.
  • Επιμέρους βελτιώσεις καθεστώτος χορήγησης αδειών και παροχών

Η εργοδοτική πλευρά θα κοστολογήσει τις προτάσεις αυτές και θα ακολουθήσει νέα συνάντηση με τη διαπραγματευτική ομάδα του Σωματείου.

 

Καλούμε τους εργαζόμενους σε εγρήγορση. Θα ενημερώσουμε για κάθε νέα εξέλιξη.


Για τα Διοικητικά Συμβούλια ΠΕΠΕΚΟ 

Ο Πρόεδρος ΠΕΠΕΚΟ 

Σ. ΣΠΥΡΑΝΤΗΣ 

 

 

 O Γεν. Γραμματέας ΠΕΠΕΚΟ

  Ι. Καμπάνης

 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΟ | ΠΕΠΕΚΟ

Κατασκευή & Φιλοξενία: komvos.gr