Επιστολή ΣΕΕΠΕ προς ΠΟΕ για ΕΤΕΑΠΕΠ

Συνάδελφοι,

Για δεύτερη φορά διεξάγεται έρευνα των εταιριών του Ομίλου ΕΛΠΕ, με στόχο την αποτύπωση της προσωπικής άποψης των εργαζομένων σε θέματα εργασιακής ικανοποίησης.

Στα πλαίσια αυτής της έρευνας θεωρούμε ότι η καθολική συμμετοχή των εργαζομένων θα συμβάλλει να εξαχθούν χρήσιμα, ασφαλή και ποιοτικά χαρακτηριστικά, για το ποιοι είμαστε και που θέλουμε να πάμε.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  

Σ. Σπυράντης 

  O Γεν. Γραμματέας

  Ι. Καμπάνης

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΟ | ΠΕΠΕΚΟ

Κατασκευή & Φιλοξενία: komvos.gr