ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ GROUPAMA

 Συνάδελφοι

Ασκώντας δικαίωμα που της παρεχόταν από τη σχετική σύμβαση με την ΕΚΟ ΑΒΕΕ, η εταιρεία GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ, προχώρησε στηνκαταγγελία του Ομαδικού Ασφαλιστήριου Συμβολαίου (489-01). Ως ημερομηνία καταγγελίας νοείται η 31/12/2014.
Σημειώνουμε ότι η ίδια εταιρεία προχώρησε και στην καταγγελία του παρόμοιου συμβολαίου που αφορά στα ΕΛΠΕ.
Το «Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα» περιέχεται στην ισχύουσα Ε.Σ. Σύμβαση Εργασίας (Κεφ. Ζ, αρ.10).
Βάσει μιας πρώτης ενημέρωσης, φαίνεται ότι για την αντικατάσταση ασφαλιστικής εταιρείας / συμβολαίου, η εταιρεία θα προχωρήσει σε διαγωνιστική διαδικασία.
Για την όποια εξέλιξη στο συγκεκριμένο θέμα, θα σας ενημερώσουμε με νεώτερη ανακοίνωση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  

Σ. Σπυράντης 

  O Γεν. Γραμματέας

  Ι. Καμπάνης

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΟ | ΠΕΠΕΚΟ

Κατασκευή & Φιλοξενία: komvos.gr