ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1
Του Σωματείου «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΟ ΑΒΕΕ»
Στην Αθήνα σήμερα 15/05/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, συνήλθαν σε Συνεδρίαση τα νεοεκλεγμένα μέλη για το Δ.Σ. του προαναφερόμενου Σωματείου που εκλέχθηκαν από τις αρχαιρεσίες της 7/5/2014 με θέμα: Συγκρότηση σε Σώμα.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ (άπαντες): Π.Περουτσέας, Σ. Σπυράντης, Θ. Καραπαπάς, Κ. Ταχματζίδης, Ι. Καμπάνης, Κ. Κόμης, Ε. Μοσχόβου, Γ. Κοντοβάς, Σ. Βερελή.
Τα μέλη του Δ.Σ. προχώρησαν με βάση το καταστατικό και κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας στην συγκρότηση του Σώματος, ως ακολούθως :

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ. Σπυράντης
Α ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ. Βερελή
Β ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ. Κόμης
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ι. Καμπάνης
ΑΝΑΠΛ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Κ. Ταχματζίδης
ΤΑΜΙΑΣ Π. Περουτσέας
ΚΟΣΜΗΤΩΡ Ε. Μοσχόβου
ΜΕΛΗ Θ. Καραπαπάς 
Γ. Κοντοβάς

 

Αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα, λύθηκε η Συνεδρίαση

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του ΔΣ ΠΕΠΕΚΟ.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  

Σ. Σπυράντης 

  O Γεν. Γραμματέας

  Ι. Καμπάνης

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΟ | ΠΕΠΕΚΟ

Κατασκευή & Φιλοξενία: komvos.gr