40 χρόνια ΠΕΠΕΚΟ

40 χρόνια ΠΕΠΕΚΟ

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΟ ΑΒΕΕ
ΑΡΙΘ. ΕΓΚΡ. 2906/1974
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 44, 115 27 ΑΘΗΝΑ. Τηλ. 7705401, 7797119 www.pepeko.gr


Αθήνα, Ιανουάριος 2014


Αγαπητοί συνάδελφοι

Το 2014 το σωματείο μας, η ΠΕΠΕΚΟ, συμπληρώνει

40 χρόνια ζωής.

Οι αξίες που θεμελιώνουν κάθε σωματείο,

η συλλογικότητα, η αγωνιστικότητα, η αλληλεγγύη,

παραμένουν το ίδιο επίκαιρες όσο και 40 χρόνια πίσω,

όταν ιδρύθηκε η ΠΕΠΕΚΟ.


Ας πάρουμε ώθηση από το παρελθόν,

για να πορευτούμε και στο μέλλον.

  
Συναδελφικά,

Εκ μέρους των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

της ΠΕΠΕΚΟ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΟ | ΠΕΠΕΚΟ

Κατασκευή & Φιλοξενία: komvos.gr