Ανακοίνωση για γενική συνέλευση εργαζομένων στα κεντρικά γραφεία Αμαρουσίου

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΠΣΕΕΠ

Ο Πρόεδρος  

Π. ΟΦΘΑΛΜΙΔΗΣ 

  O Γεν. Γραμματέας

 Α. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΠΕΠΕΚΟ

Ο Πρόεδρος  

Θ. ΣΠΥΡΑΝΤΗΣ 

  O Γεν. Γραμματέας

   Ι. ΚΑΜΠΑΝΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΠΣΕΕΚ

Ο Πρόεδρος  

Κ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 

  O Γεν. Γραμματέας

 Μ. ΧΗΡΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΟ | ΠΕΠΕΚΟ

Κατασκευή & Φιλοξενία: komvos.gr