Αποτελέσματα Γενικής Συνέλευσης 31/03/2013

Αποτελέσματα Γενικής Συνέλευσης 31/03/2013

Συνάδελφοι, 

Μέσα σε ενοτικό κλίμα πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί 31/03/2013 η Γενική Συνέλευση της ΠΕΠΕΚΟ.

Από τον πρόεδρο του Σωματείου κατατέθηκε πρόταση η οποία ήταν αποτέλεσμα ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά τις διάφορες τοποθετήσεις, επακολούθησε ψηφοφορία επί των δύο προτάσεων που κατατέθησαν, και οι οποίες ήταν οι ακόλουθες:

  • Πρόταση Προέδρου ΠΕΠΕΚΟ: 
    Διαπραγμάτευση επί της ισχύουσας επιχειρησιακής σύμβασης.
    Έλαβε ψήφους: 176
      
  • Πρόταση της Εταιρείας:
    Έλαβε ψήφους: 3

  
Συνάδελφοι, 
Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας επιβεβαιώνει το κλίμα ενότητας μεταξύ των εργαζομένων, αναθέτοντας βαρύ φορτίο προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΠΕΚΟ, προκειμένου να διαπραγματευτεί για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
  

Συναδελφικά, για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  

Σ. Σπυράντης  

  O Γεν. Γραμματέας

Ι. Καμπάνης  

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΟ | ΠΕΠΕΚΟ

Κατασκευή & Φιλοξενία: komvos.gr