Συγκεντρώσεις σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα για το μέλλον του ΤΕΑΠΕΠ.

Οι τοποθετήσεις τόσο του Προέδρου της Ομοσπονδίας Μ. Ορφανού και Γ.Γραμματέα Π. Κοτουσιάδη κατέδειξαν την αναγκαιότητα αλλαγής σελίδας τόσο σε θέμα νοοτροπίας όσο και λειτουργίας του Ταμείου υπό τον έλεγχο Εργαζομένων και Εργοδοτών.

Οι πρόεδροι των Σωματείων Εργαζομένων και Συνταξιούχων που παρευρέθησαν επιβεβαίωσαν την θέληση όλων για ένα ταμείο Ανεξάρτητο και Βιώσιμο, καταδικάζοντας το χθες οραματιζόμενοι το αύριο.

Εργαζόμενοι και Συνταξιούχοι σήμερα Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου και ώρα 17.00 στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ στην Αθήνα σας καλούμε όλους που ανήκετε στην οικογένεια των εταιρειών εμπορίας Πετρελαιοειδών και Υγραερίου να παρευρεθείτε προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με το Σήμερα και το Αύριο του Επικουρικού μας Ταμείου.

Ο Πρόεδρος της ΠΕΠΕΚΟ.

Σ. Σπυράντης

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΟ | ΠΕΠΕΚΟ

Κατασκευή & Φιλοξενία: komvos.gr