Ενεργοποίηση Ταμείου Αλληλεγγύης 14/02/12

Ενεργοποίηση Ταμείου Αλληλεγγύης

Αθήνα, 14-02-2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι,

Από τις αρχές που ανέλαβε η διοίκηση του Σωματείου έλαβε απόφαση για συνεχή οικονομική ενίσχυση των μελλών της ΠΕΠΕΚΟ , που συμμετέχουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις, προκειμένου να στηρίζει και να ενδυναμώνει το αίσθημα συσπείρωσης και αλληλεγγύης .

Ως προς τη συμμετοχή στις τελευταίες απεργιακές κινητοποιήσεις, που προκήρυξε η ΓΣΣΕ και συμμετείχε η ΠΕΠΕΚΟ, στις 7 , 10 και 11 Φεβρουαρίου , θα δοθεί ως οικονομική ενίσχυση το ποσό των 100€ για κάθε μέρα συμμετοχής .στις απεργίες.

Σε επόμενη ανακοίνωση θα γίνουν γνωστές οι λεπτομέρειες της διάθεσης των χρημάτων.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  

Χ. Καραβάρας 

  O Γεν. Γραμματέας

   Σ. Σπυράντης

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΟ | ΠΕΠΕΚΟ

Κατασκευή & Φιλοξενία: komvos.gr