Ανακοίνωση ΠΕΠΕΚΟ 26/01/2012

Ανακοίνωση ΠΕΠΕΚΟ 26/01/2012

Αθήνα 26-01-2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι.

Με αφορμή την καταβολή της μισθοδοσίας στις 31-1-2012 σας υπενθυμίζουμε ότι η Σύμβαση Εργασίας (2011-2012) που έχουμε υπογράψει, αλλάζει ο τρόπος καταβολής του μηνιαίου επιδόματος αμοιβής απόδοσης.

Βάση λοιπόν της ΣΕΣ το επίδομα παύει να χορηγείται σε μηνιαία βάση και θα καταβληθεί εφάπαξ σε ημερομηνία που θα καθορίσει η εταιρία ως έχει το δικαίωμα, μέχρι όμως την 31 Μαρτίου του 2012.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  

Χ. Καραβάρας

  O Γεν. Γραμματέας

   Σ. Σπυράντης

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΟ | ΠΕΠΕΚΟ

Κατασκευή & Φιλοξενία: komvos.gr