Καταγγελία Εσωτερικού Κανονισμού 18-07-2006

Καταγγελία Εσωτερικού Κανονισμού

18 Ιουλίου 2006

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Συναδέλφισες, Συνάδελφοι,

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Εργασίας την 1/6/2006 έληξε. Το Δ.Σ του Σωματείου μας αποφάσισε την 31/5/2006 και προχώρησε στην επίδοση προς την εταιρεία δήλωσης και πρόσκλησης για διαπραγματεύσεις για αναθεώρηση – συμπλήρωση και τροποποίηση του από 01.06.2003 Κανονισμού Εργασίας του Προσωπικού της ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. ο οποίος ισχύει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1876/90. Τέθηκαν προς προβολή και διαπραγμάτευση τα κάτωθι 17 (δέκα επτά) συνολικά θέματα – αιτήματα τα οποία συμπεριλήφθηκαν και στην σχετική δήλωση προ την εταιρεία.

1. Κατηγοριών – Βαθμίδων – Ειδικοτήτων - Οργανικών θέσεων προσωπικού.
Εξέλιξης προσωπικού. Μετατάξεων – Αναβαθμίσεων – Προαγωγών.
Συστήματος αμοιβών. Αξιολόγησης προσωπικού.
2. Διαδικασίας προσλήψεων
3. Ωραρίου. (35ωρο-7ωρο-5ημερό)
4. Ειδικών αδειών.
5. Απασχόλησης στο Εξωτερικό.
6. Εκπαίδευσης – επιμόρφωσης.
7. Μεταφοράς προσωπικού.
8. Κοινωνικής πολιτικής και οικονομικής ενίσχυσης.
9. Εστιατόριο-ελαφρά τροφή -γεύμα
10. Εκδηλώσεων.
11. Ασφαλιστικών ρυθμίσεων.
12. Αποζημιώσεων σε περίπτωση λύσης σύμβασης εργασίας, π.χ. ένα κλιμάκιο για όλους πριν την αποχώρηση
13. Υγιεινής και Ασφάλειας.
14. Αναγνώρισης προϋπηρεσίας στρατού και ημερών αδείας λοχείας για εργαζόμενες πριν το 2003.
15. Ιατρονοσοκομειακού προγράμματος για συνταξιούχους
16. Εφαρμογή του κανονισμού και για το έκτακτο προσωπικό.
17. Να συμπεριληφθούν στο κανονισμό και όλες οι διμερής συμφωνίες μεταξύ του σωματείου και της εταιρείας.
Ηδη έχουμε ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις-διεκδικήσεις με την εταιρία και για την πορεία των διαπραγματεύσεων θα σας ενημερώνουμε σχετικά.

Η παραπάνω καταγγελία του Εσωτ. Κανονισμού συνέπεσε χρονικά και με την αλλαγή Διοίκησης του Δ.Σ της Ε.Κ.Ο Α.Β.Ε.Ε.

Με αφορμή την ανάληψη καθηκόντων της νέας Διοίκησης της Ε.Κ.Ο. Α.Β.Ε.Ε. αφού την καλωσορίσουμε και της ευχηθούμε το καλύτερο δυνατό, είμαστε υποχρεωμένοι να της γνωρίσουμε ότι η συμβολή των εργαζομένων όλα αυτά τα χρόνια ήταν και θα είναι καθοριστική για την πορεία της Εταιρίας.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι κινήσεις-προτάσεις-μεθοδεύσεις (τύπου Χριστοδούλου-Καβουλάκου) περί ατομικών συμβάσεων ,δεν είναι κάτι που ενστερνίζεται η σημερινή Διοίκηση.

Συναδέλφισες, Συνάδελφοι,

Ο Εσωτερικός Κανονισμός θεσμοθετήθηκε το 1998 μετά από αγώνες ετών με σκοπό να ενταχθούν όλοι οι συνάδελφοι και όχι να εξαιρούνται κάποιοι επιλεκτικά.
Εσωτερικός Κανονισμός και ΕΣΣΕ είναι αδιαπραγμάτευτα.
Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να παίξει με τα κεκτημένα δικαιώματά μας.
Μόνο ενωμένοι μπορούμε να αντισταθούμε στις επερχόμενες αντεργατικές μεταρρυθμίσεις.

Η συμμετοχή όλων είναι απαραίτητη.

Συναδελφικά
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  

Π. Περουτσέας   

  O Γεν. Γραμματέας

   Σ. Ν. Αγαπίου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΟ | ΠΕΠΕΚΟ

Κατασκευή & Φιλοξενία: komvos.gr