ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟ ΕΚΑ 2012 - 2014

 

Παναγιώτης Περουτσέας (Α.Κ.Ε.)
Σπυράντης Σάκης (Α.Κ.Ε.)
Ιωάννης Καμπάνης (Σ.Σ.)
Στεφανίδου Αλεξάνδρα (ΠΑΣΚΕ)

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΟ | ΠΕΠΕΚΟ

Κατασκευή & Φιλοξενία: komvos.gr