ΕΤΕΑΠΕΠ

 Σκοπός της παρούσης είναι η αναλογιστική έκθεση των δεδομένων του ΕΤΕΑΠΕΠ για την οικονομική / διαχειριστική χρήση του 2017...

...ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών (Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π.) ιδρύθηκε με το Κανονιστικό Διάταγμα της 31 Δεκεμβρίου  1943 (ΦΕΚ  21/7.2.1944), ως  Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου  Δικαίου. ...

...ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΟ | ΠΕΠΕΚΟ

Κατασκευή & Φιλοξενία: komvos.gr