ΠΕΠΕΚΟ 2021- Συγκρότηση σε Σώμα

 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

 
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1
 
Του Σωματείου «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΟ ΑΒΕΕ»
 
Στο Μαρούσι σήμερα 14/06/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, συνήλθαν σε Συνεδρίαση τα νεοεκλεγμένα μέλη για το Δ.Σ. του προαναφερόμενου Σωματείου που εκλέχθηκαν από τις αρχαιρεσίες της 07&08/06/2021, με θέμα: Συγκρότηση σε Σώμα.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ (άπαντες): Π.Περουτσέας, Σ. Σπυράντης, Σ.Μαγκανιώτης, Ι.Λουπασάκης, Π.Τερδήμου, Ε.Καραβιτάκης, Ε.Δημάκης,Κ.Φωτεινάκης,Μ.Χήρα,Κ.Πετρόγιαννης,Κ.Κόμης.
 
Βάση του Άρθρου 17 του καταστατικού του Σωματείου, τα μέλη του Δ.Σ. προχώρησαν κατόπιν ψηφοφορίας στην συγκρότηση του Σώματος, ως ακολούθως :
 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Σ. Σπυράντης                       
Α ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ε.Δημάκης                                                    
Β ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Σ.Μαγκανιώτης                    
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                         Ε.Καραβιτάκης                     
ΑΝΑΠΛ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                     Ι.Λουπασάκης          
ΤΑΜΙΑΣ                                             Π. Περουτσέας        
ΓΡΑΜ.ΤΥΠΟΥ & Δ.ΣΧΕΣΕΩΝ           Κ.Φωτεινάκης
ΜΕΛΗ                                                Π.Τερδήμου
Μ.Χήρα
Κ.Πετρόγιαννης
Κ.Κόμης
 
Αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα, λύθηκε η Συνεδρίαση.
 
Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του ΔΣ Π.Ε.Π.Ε.Κ.Ο.
 
 
 
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
 
 

Ο Πρόεδρος


Σ. ΣΠΥΡΑΝΤΗΣ

O Γεν. Γραμματέας


Μ. ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗΣ
 
  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΟ | ΠΕΠΕΚΟ

Κατασκευή & Φιλοξενία: komvos.gr